Změna územního plánu v k.ú. Božkovice II.

Dotaz byl stažen tazatelem. Bližší vysvětlení můžete najít v níže uvedené korespondenci.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Bystřice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

vzhledem k tomu, že na včerejší mnou na Vaši žádost doplněný dotaz jsem dnes od Vás obdržela chybovou zprávu, opakuji tento mail jak následuje :

"Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Vážená paní, vážený pane,
děkuji za Vaši odpověď i podklady, které jste poskytli k první části mého dotazu ze dne 2.10.2019.
Pokud jde o Váš požadavek na upřesnění druhé části mého dotazu, odkazuji Vaši pozornost na jeho obsah, ve kterém m.j. uvádím - : cituji :
""....na tomto místě měla stát".
Rozumí se tedy, že stavební práce byly zahájeny a probíhají na pozemcích 1259/5, 1259/6 a 1259/7 (pozemky na návsi ve vlastnictví manželů Pospíšilových).
O jiných pozemcích se v mém dotazu nehovoří.
Požadavek na informaci
- o jakou stavbu se jedná,
- kdo ji provádí a především
- kdo ji povolil,
je v této části mého dotazu ze dne 2.10.2019 výlučným dotazem na Vás.."

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Bystřice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ruším svůj dotaz "Změna územního plánu v k.ú.Božkovice II." , neboť na tento jste
odpověděli u dotazu "Změna územního plánu k.ú.Božkovice"

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Město Bystřice [1]29/10/2019

Vážená paní/vážený pane,

zasíláme Vám dokument Č.J. 04348/2019/MUBY/MSm ve věci Rozhodnutí o
odmítnutí žádosti ,který vyřizuje Hana Vrňáková .
Dokument je v příloze tohoto e-mailu ve formátu a s náležitostmi
odpovídající aktuálním právním předpisům.

S pozdravem
Město Bystřice

P.S. Toto je automatický e-mail generovaný elektronickou výpravnou.Odpověď
bude považována za podání. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte
kontaktovat úředníka, který je uveden v přiloženém dokumentu
Prosím předejte k rukám Marie Dvořáková

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/zm...