Změna územního plánu v k.ú. Božkovice

Dotaz byl úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Bystřice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

s odvoláním na náhlou změnu územního plánu návsi v Radošovicích platnou údajně od června t.r. (pozemky 1259/5, 1259/6 a 1259/7 v k.ú.Božkovice) žádám neprodleně předložit veškerou korespondenci a veškerou dokumentaci k této změně se vážící.

Současně žádám o předložení veškeré dokumentace ke stavbě, která by snad - soudíc dle aktuálně již zahájených zemních prací na návsi v Radošovicích - na tomto místě měla stát.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Bystřice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

děkuji za Vaši odpověď i podklady, které jste poskytli k první části mého dotazu ze dne 2.10.2019.

Pokud jde o Váš požadavek na upřesnění druhé části mého dotazu, odkazuji Vaši
pozornost na jeho obsah, ve kterém m.j. uvádím - : cituji :
""....na tomto místě měla stát".
Rozumí se tedy, že stavební práce byly zahájeny a probíhají na pozemcích 1259/5, 1259/6 a 1259/7 (pozemky na návsi ve vlastnictví manželů Pospíšilových).
O jiných pozemcích se v mém dotazu nehovoří.

Požadavek na informaci
- o jakou stavbu se jedná,
- kdo ji provádí a především
- kdo ji povolil,
je v této části mého dotazu ze dne 2.10.2019 výlučným dotazem na Vás..

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Informace pro všechny o.s.,

2 přílohy

Město Bystřice [1]8/10/2019

Vážená paní/vážený pane,

zasíláme Vám dokument Č.J. 04064/2019/MUBY/MSm ve věci Poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ,který vyřizuje Hana Vrňáková .
Dokument je v příloze tohoto e-mailu ve formátu a s náležitostmi
odpovídající aktuálním právním předpisům.

S pozdravem
Město Bystřice

P.S. Toto je automatický e-mail generovaný elektronickou výpravnou.Odpověď
bude považována za podání. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte
kontaktovat úředníka, který je uveden v přiloženém dokumentu
Prosím předejte k rukám MARIE DVOŘÁKOVÁ

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/zm...

Informace pro všechny o.s.,

2 přílohy

Město Bystřice [1]22/10/2019

Vážená paní/vážený pane,

zasíláme Vám dokument Č.J. 04282/2019/MUBY/MSm ve věci Informace podle
zákona č. 106/1999 Sb. ,který vyřizuje Hana Vrňáková .
Dokument je v příloze tohoto e-mailu ve formátu a s náležitostmi
odpovídající aktuálním právním předpisům.

S pozdravem
Město Bystřice

P.S. Toto je automatický e-mail generovaný elektronickou výpravnou.Odpověď
bude považována za podání. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte
kontaktovat úředníka, který je uveden v přiloženém dokumentu
Prosím předejte k rukám Marie Dvořáková

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/zm...