Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jana Lepková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Změna trvalého bydliště v případě dlouhodobé nepřítomnosti občana v ČR

Čekáme, až si Jana Lepková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jana Lepková

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Moje sestra je trvale hlášená v domě naší matky. Ta dům prodává. Sestra žije trvale v Indii, z důvodu pandemie přicestovat nemůže.
Jak provést přihlášení na novou adresu bez přítomnosti občana?
Stačí ověřená plná moc?

S přátelským pozdravem,

Jana Lepková

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Změna trvalého bydliště v případě dlouhodobé nepřítomnosti občana v ČR,
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 3.12.2021 15:19:54
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX062LC6C.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Ministerstvo vnitra

1 příloha

PID: MVCRX062UOZQ
Spis. značka: MV-184743-4/SC-2021
Odesilatel: M-SLA-SC
Věc: Ohlášení změny místa trvalého pobytu - poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jana Lepková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.