Změna dopravního značení na křižovatce Libocká - Ruzyňská, Praha 6

Dotaz byl úspěšný.

Vážený'á Hlavní město Praha,

Výše uvedená změna byla realizována před pár týdny. V souvislosti s touto změnou Vás žádám o zaslání následujících dokumentů:

1. Dokumenty od subjektu, který první navrhl nebo požadoval tuto změnu a zároveň dokumenty obsahující odpovědi na tento návrh, ať už se jedná o Hl. m.Prahy nebo jakýkoli jiný subjekt

2. Všechny související dokumenty s procesem a realizací této změny( zarhnující též „studie“ na základě které byla změna schválena)

3. Dokumenty dokládající aktuální náklady na tuto realizaci i jméno subjektu, který za něj zaplatil

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 27.7.2017 15:20:46 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Změna dopravního značení na křižovatce Libocká - Ruzyňská, Praha 6 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 27.7.2017 15:20:46 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha 27.7.2017 16:51:49
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše podání ze dne: 27.7.2017 15:20:46 označené v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Změna dopravního značení na křižovatce ... podané na adresu elektronické podatelny Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail] bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Jednoznačný identifikátor dokumentu: MHMPXP6YC617
Datum a čas zaevidování: 27.7.2017 16:01:39
Vaše evidenční údaje: Hunt Richard, Na Krutci 529/11, 16000 Praha 6, [FOI #6876 e-mail] ??

Poučení:
Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Toto potvrzení je generováno automaticky, neodpovídejte na ně.

Informace pro všechny,

1 příloha

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Krejčí Jan (MHMP, ODA), Hlavní město Praha [1]1/8/2017

Vážený pane Hunte,

 

v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Krejčí

 

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/request/zme...