Změna dopravního značení na křižovatce Libocká - Ruzyňská, Praha 6

Městská část Praha 6 neměli požadované informace.

Povinný subjekt: Městská část Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Výše uvedená změna byla realizována před pár týdny. V souvislosti s touto změnou Vás žádám o zaslání následujících dokumentů:

1. Dokumenty od subjektu, který první navrhl nebo požadoval tuto změnu a zároveň dokumenty obsahující odpovědi na tento návrh, ať už se jedná o MU Prahy 6 nebo jakýkoli jiný subjekt

2. Všechny související dokumenty s procesem a realizací této změny( zarhnující též „studie“ na základě které byla změna schválena)

3. Dokumenty dokládající aktuální náklady na tuto realizaci i jméno subjektu, který za něj zaplatil

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Změna dopravního značení na křižovatce Libocká - Ruzyňská, Praha 6? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, odt, ods s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.

Městská část Praha 6

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Změna dopravního značení na křižovatce Libocká - Ruzyňská, Praha 6? bylo doručeno 27.07.2017 15:15:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP6 064918/2017.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Povinný subjekt: Městská část Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Važení,

děkuji Vám za odpověd’na můj dotaz. Cením se rychlé odpovědi.

Nicméně Vaše odpovědi nejsou dostatečné. Zcela jasně jsem žádál o veškerou dokumentaci týkající se tohoto případu:

- interní dokumentaci MČ Prahy 6 ohledně této instalace
- veškerou dokumentaci mezi MČ Praha 6 a společností CAMEA s.r.o. týkající se instalace a odstanění radaru
- ostatní dokumenty s dalšími subjekty spojené s instalaci a demontáží radaru

Žádám o veškerou dokumentaci.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Re: Žádost o informace podle dotaz - Změna dopravního značení na křižovatce Libocká - Ruzyňská, Praha 6? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, odt, ods s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.

Městská část Praha 6

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Re: Žádost o informace podle dotaz - Změna dopravního značení na křižovatce Libocká - Ruzyňská, Praha 6? bylo doručeno 09.08.2017 12:15:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP6 067941/2017.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Povinný subjekt: Městská část Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím ignorujte moji výše uvedenou zprávu. Tato zpráva měla být odeslána na dopravní odbor, která se zabývá radarem ve Vokovicích(zprávu jsem již na patřičné místo odeslal).
Omlouvám se za nedorozumění.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Re: Žádost o informace podle dotaz - Změna dopravního značení na křižovatce Libocká - Ruzyňská, Praha 6? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, odt, ods s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.

Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci ?Re: Žádost o informace podle dotaz - Změna dopravního značení na křižovatce Libocká - Ruzyňská, Praha 6?, kterou jste 10.08.2017 11:37:37 na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny vyřazena ze zpracování, jelikož neobsahuje dokument úředního charakteru.
 
Zpráva byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu, která je přijímána mimo elektronickou podatelnu. Zpráva byla přeposlána na emailovou adresu [emailová adresa].
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, odt, ods s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.

Dana Charvatova, Městská část Praha 6

Tato zpráva byla skryta. Jsou různé důvody, proč se tak mohlo stát, omlouváme se, že nemůžeme poskytnout bližší informace. Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.

Informace pro všechny,

1 příloha

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Dana Charvatova, Městská část Praha 6 [1]25/8/2017

 Vážený pane,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat odpověď na Váš podnět, ze dne
09.08.2017.

S pozdravem
      Ing. Dana Charvátová
     vedoucí odboru
     Odbor dopravy a životního prostředí

     
     Úřad městské části Praha 6
     Čs. armády 23
     Praha 6
     Tel.: +420 220 189 410
     E-mail: [1][[2]emailová adresa]
     Web: [2][3]http://www.praha6.cz

References

Visible links
1. mailto:[[4]emailová adresa]
2. [5]http://www.praha6.cz/

[6]Admin

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/request/zme...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
3. http://www.praha6.cz/
4. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
5. http://www.praha6.cz/
6. http://www.infoprovsechny.cz/admin/incom...