Žlutá SPZ na čtyřkolce

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
jsem majitelem čtyřkolky YAMAHA GRIZZLY 550 FI zakoupené v CZ, kde je uvedeno následující:ostatní vozidlo,čtyřkolka speciální,kategorie R.Mám velký tech.průkaz a malý tech.průkaz.Žlutou SPZ,Eevidenční kontrola je v pořádku a pojištění zaplaceno.Můj dotaz zní na jaké veřejné komunikace mohu se strojem jezdit,musím mít helmu,rychlost je omezena na 40km?Co dělat,když Policie bude chtít platnou technickou kontrolu?Mám tam tažné zařízení,plní požadavky předpisu EHK č.55,co to znamená?Mohu zapřáhnout vozík,kde mám vše na SPZ a zaplaceno a jezdit po veřejných komunikací?Prostě Vás prosím napsat vše co je spojeno s tímto strojem na silnicích,abych neměl problém s Policií?Na internetu je hodně informací a trochu se roscházejí,tak chci mít jistotu.
Velice děkuju za Váš čas a ochotu.Prosím o odpověď písemně.
Luboš Váňa

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 29.12.2015 18:38:10
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Žlutá SPZ na čtyřkolce

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 29.12.2015 18:38:10
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Žlutá SPZ na čtyřkolce

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

1 příloha

Vážený pan

Luboš Váňa

 

e-mail: [1][FOI #4806 e-mail] ??

 

Naše čj. 424/2015-072-Z106/3

 

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.  ze dne 29. 12. 2015 –
Sdělení o prodloužení lhůty

 

Vážený pane Váňo,

 

Ministerstvo dopravy obdrželo Vaší žádost ze dne 29. 12. 2015 ve věci
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“),  která byla
doručena a zaevidována podatelnou ministerstva téhož dne. Tato žádost byla
zaevidována pod č. p. 66337/2015-MD-CKDP a žádosti bylo přiděleno čj.
424/2015-072-Z106. Ve své žádosti požadujete poskytnutí těchto informací -
cit.:

 

„jsem majitelem čtyřkolky YAMAHA GRIZZLY 550 FI zakoupené v CZ, kde je
uvedeno následující:ostatní vozidlo,čtyřkolka speciální,kategorie R.Mám
velký tech.průkaz a malý tech.průkaz.Žlutou SPZ,Eevidenční kontrola je v
pořádku a pojištění zaplaceno.Můj dotaz zní na jaké veřejné komunikace
mohu se strojem jezdit,musím mít helmu,rychlost je omezena na 40km?Co
dělat,když Policie bude chtít platnou technickou kontrolu?Mám tam tažné
zařízení,plní požadavky předpisu EHK č.55,co to znamená?Mohu zapřáhnout
vozík,kde mám vše na SPZ a zaplaceno a jezdit po veřejných
komunikací?Prostě Vás prosím napsat vše co je spojeno s tímto strojem na
silnicích,abych neměl problém s Policií?Na internetu je hodně informací a
trochu se roscházejí,tak chci mít jistotu.“

 

Vzhledem k tomu, že pro  vyřízení žádosti je třeba konzultace s více
složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na rozhodnutí
o žádosti, kdy je zejména nutné konzultovat případná omezení vyplývající
ze zákona, Ministerstvo dopravy s ohledem na ustanovení § 14 odst. 7 písm.
c) InfZ prodlužuje zákonem stanovenou lhůtu k vyřízení informace o 10 dní.

 

 

Mgr. Jakub Stadler

ředitel

Odbor komunikace

 

Ministerstvo dopravy

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12

115 00  Praha 1

 

 

Vyřizuje:      Jana Klenotová, Oddělení komunikace s veřejností

                     Phone: +420 2251 31317,  Email:
[2][email address]

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #4806 e-mail] ??
2. mailto:[email address]

Luboš Váňa

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
vznesl jsem na Vás dotaz, který evidujete pod Naše čj. 424/2015-072-Z106/3 a stále nemám odpověď.Můžete vyřešit mou žádost?

S přátelským pozdravem,

Luboš Váňa

Ministerstvo dopravy

1 příloha

Vážený pan

Luboš Váňa                                                  e-mail:
[1][FOI #4806 e-mail] ??

 

Naše čj. 424/2015-072-Z106/5

 

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.  ze dne 29. 12. 2015 –
Odpověď

 

Vážený pane Váňo,

 

Ministerstvo dopravy obdrželo Vaší žádost ze dne 29. 12. 2015 ve věci
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“),  která byla
doručena a zaevidována podatelnou ministerstva téhož dne. Tato žádost byla
zaevidována pod č. p. 66337/2015-MD-CKDP a žádosti bylo přiděleno čj.
424/2015-072-Z106. Ve své žádosti požadujete poskytnutí těchto informací -
cit.:

 

„jsem majitelem čtyřkolky YAMAHA GRIZZLY 550 FI zakoupené v CZ, kde je
uvedeno následující:ostatní vozidlo,čtyřkolka speciální,kategorie R.Mám
velký tech.průkaz a malý tech.průkaz.Žlutou SPZ,Eevidenční kontrola je v
pořádku a pojištění zaplaceno.Můj dotaz zní na jaké veřejné komunikace
mohu se strojem jezdit,musím mít helmu,rychlost je omezena na 40km?Co
dělat,když Policie bude chtít platnou technickou kontrolu?Mám tam tažné
zařízení,plní požadavky předpisu EHK č.55,co to znamená?Mohu zapřáhnout
vozík,kde mám vše na SPZ a zaplaceno a jezdit po veřejných
komunikací?Prostě Vás prosím napsat vše co je spojeno s tímto strojem na
silnicích,abych neměl problém s Policií?Na internetu je hodně informací a
trochu se roscházejí,tak chci mít jistotu.“

 

Vzhledem k tomu, že pro  vyřízení žádosti bylo třeba konzultace s více
složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na rozhodnutí
o žádosti, kdy je zejména nutné konzultovat případná omezení vyplývající
ze zákona, Ministerstvo dopravy s ohledem na ustanovení § 14 odst. 7 písm.
c) InfZ prodloužilo zákonem stanovenou lhůtu k vyřízení informace o 10
dní.

 

Dovolte nám, abychom Vás nejdříve upozornili na skutečnost, že takovýto
typ dotazů nespadá pod režim InfZ. Na dotazy týkající se výkladu právních
předpisů nejsou povinny úřady a další povinné subjekty dle InfZ odpovídat.
Nicméně vzhledem k tomu, že se k prvotním dotazům nad rámec InfZ snaží
naše ministerstvo přistupovat vstřícně, zasíláme Vám níže vysvětlení
vycházející z podkladu věcně příslušného Odboru provozu silničních
vozidel, na který se můžete dále v předmětné věci přímo obracet (kontakty
viz:
[2]http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/O...

 

Ministerstvo dopravy obdrželo Váš dotaz, ve kterém uvádíte, že jste
majitelem čtyřkolky YAMAHA GRIZZLY 550 FI, zakoupené v CZ. Vaše vozidlo má
technickou způsobilost jako druh vozidla: ostatní vozidlo, čtyřkolka
speciální, kategorie R. Na Vaše na konkrétní otázky sdělujeme následující:

 

Otázka „na jaké veřejné komunikaci mohu se strojem jezdit“

Vaše vozidlo je podle zákona č. 56/2001 Sb. zařazeno mezi zvláštní
vozidla. Použití předmětného na pozemních komunikacích je tedy dáno zákony
č. 361/2000 Sb. a č. 13/1997 Sb. pro zvláštní vozidla. Obecně platí, že
nejvyšší rychlost vozidla 40 km/h neumožňuje použití předmětného vozidla
na silnicích s povolenou nejnižší rychlostí vyšší jak 40 km/h tj., např.
na dálnici.

 

Otázka „musím mít helmu“

Povinnost používat ochrannou přilbu řidiče je povinnosti pouze pro řidiče
vozidla kategorie L (motocyklu). Ve Vašem případě nemáte povinnost
ochranou přilbu používat.

 

Otázka „rychlost je omezena na 40km?“

Nejvyšší rychlost Vašeho vozidla je 40 km/h. To znamená, že vozidlo při
jízdě za stanovených podmínek např. po rovině nesmí jet rychleji než 40
km/h. Jakékoliv úpravy vozidla zvyšující uvedenou rychlost nejsou povoleny
a způsobí ztrátu technické nezpůsobilosti pro provoz na pozemních
komunikacích.

 

Otázka: „co dělat, když policie bude chtít platnou technickou kontrolu?“

Vaše zvláštní vozidlo nepodléhá pravidelným technickým prohlídkám na STK
dle § 40 zákona č.56/2001 Sb.

 

Otázka: „Mám tažné zařízení, plní požadavky předpisu EHK č. 55“, co to
znamená? Mohu zapřáhnout vozík, kde mám vše na SPZ a zaplaceno a jezdit po
veřejných komunikacích?“

V případě, že máte v technickém průkazu zapsáno v části  technický popis
vozidla spojovací zařízení řádek 19 Třída A50-X a vyplněny řádky 17, O.1
nebo O.2 a 18, je Vaše vozidlo způsobilé k tažení přívěsných vozíků o
hmotnostech uvedených v technickém popisu a se spojovacím zařízení Třída
B50-X. Při připojení je nutno zkontrolovat, zda přívěsný vozík je vhodný
pro tažné vozidlo a to zejména propojení el. instalace.

 

K problému dále uvádíme, že předmětné zvláštní vozidlo je vyrobené k jiným
účelům než k provozu na pozemních komunikacích, které může být k provozu
na pozemních komunikacích schváleno. Primárně není určeno pro přepravu
osob, zvířat nebo věcí. Z uvedeného plyne, že předmětné vozidlo je určeno
např. pro montáž pracovních adaptérů.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jakub Stadler

ředitel

Odbor komunikace

 

Ministerstvo dopravy

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12

115 00  Praha 1

 

 

Vyřizuje:      Jana Klenotová, Oddělení komunikace s veřejností

                     Phone: +420 2251 31317,  Email:
[3][email address]

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #4806 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/O...
3. mailto:[email address]