Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Max Rauch prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Zlomený čep v kořeni

Čekáme, až si Max Rauch přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Česká stomatologická komora

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, Dobrý den, prosím, mám dotaz, co dělat v případě zlomeného čepu v kořeni, je v to trojka vlevo nahoře, zůstala korunka s kusem čepu, kořen kvůli tomu musí ven, je nosný pro můstek, tím pádem zůstanou velké mezery. Mel jsem za to, že čep se neláme, materiál je titan a kvůli tomu budu mít problémy dalšího rázu. Děkuji za odpověď, nevím, co dělat. Ještě jednou díky.

S přátelským pozdravem,

Max Rauch

Ludmila Pohanková, Česká stomatologická komora

Vážený pane Rauchu,

reaguji na Váš dotaz ze dne 5. června 2020 a sděluji Vám, že Česká stomatologická komora neposkytuje odborné ani právní konzultace pacientům. Ve věci odborného posouzení se pacient může obrátit na jakékoliv zdravotnické zařízení a požádat o konzultaci zubního lékaře. Konzultace není hrazená z veřejného zdravotního pojištění, ale hradí ji pacient dle ceníku poskytovatele zdravotních služeb. Ve věci právní konzultace se můžete obrátit na advokáta se specializací na zdravotnické právo. Seznam advokátů je dostupný na www.cak.cz, kde lze vybrat advokáta i podle specializace v daném oboru.

Česká stomatologická komora je oprávněna uplatňovat disciplinární pravomoc vůči svým členům v rozsahu stanoveném zákonem č. 220/91 Sb. Podle Disciplinárního řádu ČSK se postupuje ve věcech porušení povinností člena vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanovenými zákony, dodržovat řády a závazná stanoviska ČSK. Pokud má pacient za to, že zubní lékař postupoval v rozporu s výše uvedenými pravidly, může se na Českou stomatologickou komoru obrátit s písemnou stížností, kterou prověří revizní komise příslušné Oblastní stomatologické komory dle disciplinárního řádu ČSK. Ve stížnosti musí být rozhodně uvedeno jméno zubního lékaře, adresa ordinace, důvod stížnosti a kontakt na stěžovatele (tzn. jméno, příjmení, korespondenční adresa) včetně podpisu. V případě elektronického podání stížnosti není podpis nutný. Stížnost je možné zaslat poštou na adresu Kanceláře České stomatologické komory, popř. elektronicky - https://www.dent.cz/kontakty/stiznosti/

Česká stomatologická komora ani revizní komise není oprávněna rozhodovat o reklamacích a odškodnění pacientů, uplatnění těchto nároků je možné dle občanského zákoníku pouze u poskytovatele zdravotních služeb anebo soudní cestou.

S pozdravem

Ludmila Pohanková
vedoucí Oddělení administrativní podpory disciplinárního řízení

Česká stomatologická komora
128 00 Praha 2, Slavojova 22
tel.: 234 709 635
e-mail: [emailová adresa]
www.dent.cz

ukázat citované pasáže

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Max Rauch prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.