Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lukre12 prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Zlínský - Adresy obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí

Lukre12 vznesl tento dotaz dotaz na Zlínský kraj

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Lukre12 přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Zlínský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti. Informaci žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf.zákona). Což je například soubor csv nebo excel.

S přátelským pozdravem,
Lukáš Koucký

Podatelna Zlínský kraj, Zlínský kraj

1 příloha

Potvrzení doručení Vašeho podání / Reply to your proposal
Datum / Date: 2019-08-15 18:11:48.000
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Zlínský - Adresy obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí
Identifikátor / Identier: KUZL0C1772P4

Podatelna Zlínský kraj, Zlínský kraj

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 15.8.2019 18:11:48 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zlínský - Adresy obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 15.8.2019 18:11:48 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Zlínský kraj 16.8.2019 06:53:12

Vaše podání ze dne: 15.8.2019 18:11:48 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zlínský - Adresy obecních, městských úř...
podané na adresu el. podatelny - Instituce [Zlínský kraj vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUZLX00FI43B
Datum zaevidování: 15.8.2019 18:11:48
Vaše evidenční údaje: Koucký Lukáš, U nových domů II/11, 14000 Praha, foi+request-7834-6fcbb1b3@infoprovsechn...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu

S pozdravem Zlínský kraj

Informace pro všechny o.s.,

2 přílohy

Polanská Yvetta, Zlínský kraj [1]20/8/2019

Dobrý den pane Koucký.

V příloze zasílám požadovaný adresář.

S pozdravem

Bc. Yvetta Polanská
Oddělení org. činností a nezis. sektoru
Odbor Kancelář hejtmana
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
tel.: +420 577 043 182
[2]http://www.kr-zlinsky.cz

------------------------------------------------
PID : KUZLX00FIFH8
Značka : KUZL 53648/2019
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Kancelář hejtmana
Věc : Odpověď - p. Koucký
Věc podrobně : Odpověď - p. Koucký
Datum podání : 20.8.2019

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/zl...
2. http://www.kr-zlinsky.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lukre12 prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.