Zákaz vjezdu, nedovolené parkování

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Městská část Praha 10 měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Robin Karel Popper

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1) z ulice Kodaňská (12) při vjezdu do ulice Estonské směrem do Heroldova parku je umístěna dopravní značka B01 (zákaz vjezdu v obou směrech) s E12 (Mimo držitele parkovacích karet). Denně s neúprosnou pravidelností parkují v Estonské osobní automobily na chodníku a v Heroldových sadech též na chodníku. Víc jak polovina osobních automobilů nemá parkovací kartu.

2) z ulice Holandská (8 - 10) při vjezdu směrem do Heroldova parku k areálu Házená TJ Sokol Praha Vršovice je umístěna dopravní značka B01 (zákaz vjezdu v obou směrech) s E12 (Mimo držitele povolení MČ P10). Denně s neúprosnou pravidelností parkují osobní automobily a též nákladní automobily po celé délce chodníku parku, velmi často i na obou stranách. Až na vyjímky většina osobních automobilů a nákladních automobilů nemá povolovací kartu.

A) kolik parkovacích karet vydal ÚMČ P10 pro soukromý subjekt IČ: 261 38 077 a za jakých finančních podmínek?

B) kolik k vjezdu a parkování povolovacích karet vydal ÚMČ P10 pro soukromý subjekt Házená TJ Sokol Praha Vršovice a za jakých finančních podmínek?

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Robin Karel Popper

Městská část Praha 10

2 přílohy

 • Attachment

  foi request 395 96202f6a infoprovsechny.cz 8e5c8457a0439d0a9e5d65838b8ccc22.zip

  2K Download

 • Attachment

  smime.p7s

  5K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

3 přílohy

 • Attachment

  prot 3166a2e0 3470 abdc 3768 93e0396699cc.pdf

  125K Download View as HTML

 • Attachment

  foi request 395 96202f6a infoprovsechny.cz 8e5c8457a0439d0a9e5d65838b8ccc22.zip

  2K Download

 • Attachment

  smime.p7s

  5K Download

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Zákaz vjezdu, nedovolené parkování', které jste 14.05.2013 v 01:59:27 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-3166a2e0-3470-abdc-3768-93e0396699cc.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

1 příloha

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zákaz vjezdu, nedovolené parkování" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro Úřad městské části Praha 10, epodatelna.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

2 přílohy

Robin Karel Popper zanechal/a poznámku ()

K bodu 1) a 2) mého podání konstatuji, že odpověď a informace od ÚMČ Praha 10 nemá naprosto žádnou relevanci a problém v kompetenci OVM v zastoupení ÚMČ Praha 10 řešen a zodpovězen nebyl!

Problém parkování byl a je po dobu nejméně tří roků mnohokrát opakovaně hlášen Městské policii s naprosto nulovým výsledkem. Z tohoto důvodů je řešení již jen v kompetenci ÚMČ Prahy 10 a tento OVM se odkazem na Městskou policii nemůže odpovědnosti řešení problému zbavit, když Městská policie nefunguje jak má.

K bodu 2A) konstatuji, že OVM v zastoupení ÚMČ Praha 10 lže jak Rudé Právo tiskne. Nebylo vydáno 14 parkovacích karet jak uvádějí, ale daleko více. Mám fotograficky zdokumentováno více karet, konkrétně například číslo x17!

Robin Karel Popper

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

K bodu 1) a 2) mého podání konstatuji, že odpověď a informace od ÚMČ Praha 10 nemá naprosto žádnou relevanci a problém v kompetenci OVM v zastoupení ÚMČ Praha 10 řešen a zodpovězen nebyl!

Problém parkování byl a je po dobu nejméně tří roků mnohokrát opakovaně hlášen Městské policii s naprosto nulovým výsledkem. Z tohoto důvodů je řešení již jen v kompetenci ÚMČ Prahy 10 a tento OVM se odkazem na Městskou policii nemůže odpovědnosti řešení problému zbavit, když Městská policie nefunguje jak má.

K bodu 2A) konstatuji, že OVM v zastoupení ÚMČ Praha 10 lže jak Rudé Právo tiskne. Nebylo vydáno 14 parkovacích karet jak uvádějí, ale daleko více. Mám fotograficky zdokumentováno více karet, konkrétně například číslo x17!

S přátelským pozdravem,

Robin Karel Popper

Městská část Praha 10

2 přílohy

 • Attachment

  foi request 395 96202f6a infoprovsechny.cz a025a90b83d8987f7b2bad5bf3073917.zip

  1K Download

 • Attachment

  smime.p7s

  5K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

3 přílohy

 • Attachment

  prot 3166a2e4 3672 99c0 3160 93d8317099d4.pdf

  125K Download View as HTML

 • Attachment

  foi request 395 96202f6a infoprovsechny.cz a025a90b83d8987f7b2bad5bf3073917.zip

  1K Download

 • Attachment

  smime.p7s

  5K Download

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Re: Žádost o informace podle dotaz - Zákaz vjezdu, nedovolené parkování', které jste 28.05.2013 v 00:16:15 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-3166a2e4-3672-99c0-3160-93d8317099d4.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

1 příloha

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Re: Žádost o informace podle dotaz - Zákaz vjezdu, nedovolené parkování" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro Úřad městské části Praha 10, epodatelna.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

2 přílohy