Zjednosměrnění ulice Na Krutci - zadání pro stanovisko Hygiencké stanice

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Městská část Praha 6. Musí odpovědět co nejdříve, to nejpozději do (podrobnosti).

Hana Huntová

Městská část Praha 6

Vážení,

podle informací pana místostarosty Jiřího Lály zažádala MČ Praha 6 Hygienickou stanici o hodnocení hlukové zátěže v ulici Na Krutci. Toto hodnocení je součástí vyhodnocování situace se zjednosměrněním ulice Na Krutci.

Žádám tímto o dokument, nebo dokumenty a to včetně e-mailové komunikace související s tímto zadáním, které obsahuj zadání, nebo další instrukce pro Hygienickou stanici.

Předem děkuji za spolupráci.

S přátelským pozdravem,

Hana Huntová

E-PODATELNA, Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Zjednosměrnění ulice Na Krutci - zadání pro stanovisko Hygiencké stanice? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc,docx,zip,xls,pdf,txt,rtf,gif,tif,jpg,jpeg,odt,ods s povolenou velikostí max. 20485760 bytů.

E-PODATELNA, Městská část Praha 6

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Zjednosměrnění ulice Na Krutci - zadání pro stanovisko Hygiencké stanice? bylo doručeno 08.01.2019 14:56:15 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP6 009885/2019.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"