Zjednosměrnění ulice Na Krutci - jednání Dopravní komise

Dotaz byl odmítnut Městská část Praha 6.

Hana Huntová

Městská část Praha 6

Vážení,

žádám tímto o zveřejnění termínu, na kterém se bude Dopravní komise MČ Praha 6 zabývat vyhodnocením dopravní situace na dočasné dopravní řešení v ulici Na Krutci (tedy zavedení zjednosměrnění a zrušení jednosměrnění).

Pokud termín setkání není stanovem, prosím o přesné informace schůzek a kroků, které k tomuto setkání povedou a informaci kdy, kým a jak bude tento termín stanoven.

Předem děkuji za spolupráci.

S přátelským pozdravem,

Hana Huntová

E-PODATELNA, Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Zjednosměrnění ulice Na Krutci - jednání Dopravní komise? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc,docx,zip,xls,pdf,txt,rtf,gif,tif,jpg,jpeg,odt,ods s povolenou velikostí max. 20485760 bytů.

E-PODATELNA, Městská část Praha 6

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Zjednosměrnění ulice Na Krutci - jednání Dopravní komise? bylo doručeno 08.01.2019 14:46:15 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP6 009845/2019.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Jaroslava Kaderabkova, Městská část Praha 6

2 přílohy

Vážení,

v příloze zasílám odpověď na váš dopis vedený pod č.j. MCP6 009845/2019.

S pozdravem
      Jaroslava Kadeřábková
     sekretářka
     Odbor dopravy a životního prostředí

     
     Úřad městské části Praha 6
     Čs. armády 23
     Praha 6
     Tel.: +420 220 189 566
     E-mail: [1][emailová adresa]
     Web: [2]http://www.praha6.cz

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.praha6.cz/