Životopisy vedoucích zaměstnanců

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám životopisy vedoucích zaměstnanců úřadu do úrovně ředitel/ředitelka odboru

S přátelským pozdravem,

David Havlík

ginisep, Zlínský kraj

0 *H
010
`He

ginisep, Zlínský kraj

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 5.1.2017 09:00:54 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Životopisy vedoucích zaměstnanců elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 5.1.2017 09:00:54 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Zlínský kraj 5.1.2017 10:00:20

Vaše podání ze dne: 5.1.2017 09:00:54 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dot...
podané na adresu el. podatelny - Instituce [Zlínský kraj vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUZLX00C1161
Datum zaevidování: 5.1.2017 09:00:54
Vaše evidenční údaje: Havlík David, Alejní 2410/3, 41501 Teplice, foi+request-6218-...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu

S pozdravem Zlínský kraj

ginisep, Zlínský kraj

1 příloha

------------------------------------------------
PID : KUZLP017AIMN
Značka : KUZL 5429/2017
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Řízení lidských zdrojů
Věc : Sdělení k žádosti o poskytnutí informac