Životopisy vedoucích zaměstnanců

Dotaz byl odmítnut Moravskoslezský kraj.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám životopisy vedoucích zaměstnanců úřadu do úrovně ředitel/ředitelka odboru

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Matějová Alexandra,

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 5.1.2017 09:00:52 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Životopisy vedoucích zaměstnanců elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 5.1.2017 09:00:52 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Moravskoslezský kraj 5.1.2017 09:34:48

Vaše podání ze dne: 5.1.2017 09:00:52
v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Životopisy vedoucích zaměst...
bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Datum zaevidování: 5.1.2017 09:34:48
Vaše evidenční údaje: Havlík David, /,, foi+request-6213-2586ee7f@infoprovs...

Vaše podání bylo přijato a předáno ke zpracování příslušnému odvětvovému odboru.

Vaše podání není opatřeno uznávaným elektronickým podpisem.
Jedná-li se o kvalifikované podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, nebo § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, musí být Vaše podání
do pěti dnů ode dne jeho přijetí potvrzeno písemně nebo ústním podáním
do protokolu, datovou zprávou doručenou do datové schránky krajského úřadu
nebo elektronickým podáním obsahujícím uznávaný elektronický podpis.
Kvalifikovaným podáním ve smyslu uvedených zákonů se rozumí např.
žádost o vydání povolení nebo osvědčení, žádost o vydání závazného stanoviska,
odvolání, odpor, námitky, žádost o obnovu řízení nebo o přezkum rozhodnutí
a další.

V ostatních případech (zápisové lístky, dotazy, sdělení, informace,
upozornění, omluvy, nabídky a další) není potvrzení Vašeho podání
výše uvedenými způsoby nutné.

Elektronická podatelna
Krajský úřad Moravskoslezský kraj

Papoušková Petra,

2 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze zasíláme Vám vyřízení Vaší žádosti o informace dle z.č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

S pozdravem

 

Mgr. Ing. Petra Papoušková

právník

odbor kancelář ředitele krajského úřadu

 

[1]logo

 

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad

28. října 117

702 18  Ostrava

tel.: +420 595 622 247

e-mail: [2][emailová adresa]

[3]www.msk.cz

 

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zavedený a certifikovaný systém
environmentálního řízení a auditu EMAS.

Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní
prostředí!

 

Moravian-Silesian Region has successfully implemented the EMAS system.

Do you really need to print this e-mail? Consider the environment.

 

 

References

Visible links
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.msk.cz/