Životopisy vedoucích zaměstnanců

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Kraj Vysočina měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám životopisy vedoucích zaměstnanců úřadu do úrovně ředitel/ředitelka odboru

S přátelským pozdravem,

David Havlík

posta, Kraj Vysočina

2 přílohy

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 5.1.2017 15:44:55

Vážená paní / Vážený pane,

tato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto
zprávu prosím neodpovídejte.

Vaše podání ze dne: 5.1.2017 09:00:52 doručené na adresu el. podatelny bylo
přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXP164X69
Datum zaevidování: 5.1.2017 09:00:52
Váš osobní přístupový kód: KUJISE05UENP
Vaše evidenční údaje:
Havlík David, Alejní 2410/3, 41501 Teplice 1
Předmět:
obsahu zprávy: [[GFI1-SPAM-Header Checking]] - Žádost o informace podle dotaz - Živ...

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu
vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXP164X69KUJISE05UENP"
na adresu [emailová adresa]

S pozdravem Baráková Lenka