Životopisy vedoucích zaměstnanců

Dotaz byl odmítnut Karlovarský kraj.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám životopisy vedoucích zaměstnanců úřadu do úrovně ředitel/ředitelka odboru

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Vydrová Johana, Karlovarský kraj

2 přílohy

Vážený pane Havlíku,

 

v příloze Vám zasíláme rozhodnutí ve věci Vaší žádosti o poskytnutí
informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Na základě Vaší žádosti zasíláme v souladu s ustanovení § 18 odst. 8
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodnutí na Vámi zadanou elektronickou adresu, kdy v případě doručování
na elektronickou adresu platí, že písemnost je doručena v okamžiku, kdy
převzetí doručované písemnosti potvrdí adresát zprávou podepsanou jeho
uznávaným elektronickým podpisem. Nepotvrdí-li adresát převzetí písemnosti
nejpozději následující pracovní den po odeslání zprávy, která se nevrátila
jako nedoručitelná (odstavec 9), doručí správní orgán písemnost, jako by
adresát o doručení na elektronickou adresu nepožádal.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Johana Vydrová
vedoucí právního oddělení
odbor legislativní a právní a krajský živnostenský úřad

[1]logapodpisKK

 

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel: 354 222 111

[2]www.kr-karlovarsky.cz

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.kr-karlovarsky.cz/
2. http://www.kr-karlovarsky.cz/