Životopisy vedoucích zaměstnanců

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám životopisy vedoucích zaměstnanců úřadu do úrovně ředitel/ředitelka odboru

S přátelským pozdravem,

David Havlík

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 5.1.2017 09:00:50 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Životopisy vedoucích zaměstnanců elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 5.1.2017 09:00:50 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha 5.1.2017 09:13:00
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše podání ze dne: 5.1.2017 09:00:50 označené v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Životopisy vedoucích zaměstnanců podané na adresu elektronické podatelny Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail] bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Jednoznačný identifikátor dokumentu: MHMPXP5OQV9F
Datum a čas zaevidování: 5.1.2017 09:03:07
Vaše evidenční údaje: Havlík David, Alejní 3/2410, 41501 Teplice, [FOI #6206 e-mail] ??

Poučení:
Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Toto potvrzení je generováno automaticky, neodpovídejte na ně.

Hlavní město Praha

2 přílohy

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXP5RIM0W a značkou MHMP 93500/2017.

Datum podání dokumentu/spisu: 19.1.2017.
Odesílatelem dokumentu je odbor PER.