Životopisy vedoucích zaměstnanců centrálních úřadů ČR

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám životopisy vedoucích zaměstnanců úřadu do úrovně ředitel/ředitelka odboru

S přátelským pozdravem,

David Havlík

=?iso-8859-2?Q?Elektronick=E1 podatelna M=A9MT =C8R?=, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Životopisy
vedoucích zaměstnanců centrálních úřadů ČR', zaslané '05.01.2017 08:40:46'
bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT7XXEBH

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Halamka Miroslav, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážený pane,

odpovídám na Vaši žádost ze dne 5. 1. 2017 o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů ve věci životopisů vedoucích zaměstnanců Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy do úrovně ředitel/ředitelka odboru.

Životopisy představených státních zaměstnanců do požadované úrovně jsou
zveřejněny od ledna 2017 na webových stránkách Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy na odkazu
[1]http://www.msmt.cz/ministerstvo/kontakty, resp. pod jmény jednotlivých
představených po otevření odkazů na jednotlivé organizační útvary úřadu.

S pozdravem

Mgr. Miroslav Halamka

pověřen zastupováním vedoucího oddělení státní služby

References

Visible links
1. http://www.msmt.cz/ministerstvo/kontakty