Životopisy vedoucích zaměstnanců centrálních úřadů ČR

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám životopisy vedoucích zaměstnanců úřadu do úrovně ředitel/ředitelka odboru

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo zahraničních věcí

1 příloha

Dobrý den,

s odkazem na § 6, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, Vám zasíláme odkaz na životopisy vedoucích zaměstnanců
 Ministerstva zahraničních věcí ČR, které je veřejně přístupné na našich
webových stránkách:

[1]http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/...

S pozdravem

Pavla Krejčová
Tiskový odbor/Press Department
Oddělení internetové prezentace a komunikace s veřejností/Online and
Public Communications Unit
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky/Ministry of Foreign Affairs
of the Czech Republic
Loretánské nám. 5, 118 00  Praha 1

tel.: +420 224 182 426, fax: +420 224 182 044
e-mail: [emailová adresa], [2]www.mzv.cz

[3]http://www.mzv.cz/public/a1/ff/75/199964...

Od:        DevelopSign/Internal
Komu:        [emailová adresa],
Datum:        05.01.2017 08:46
Předmět:        Žádost o informace podle dotaz - Životopisy vedoucích
zaměstnanců centrálních úřadů ČR

--------------------------------------------------------------------------

-----Postoupil dserver1/Internal dne 5.1.2017 08:46-----

From: David Havlík <[FOI #6186 e-mail] ??>

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.
Povinný subjekt:
Ministerstvo zahraničních věcí
Žadatel:
[redacted]
[Authority name]
Vážená paní, vážený pane,
žádám životopisy vedoucích zaměstnanců úřadu do úrovně ředitel/ředitelka
odboru
S přátelským pozdravem,
David Havlík
Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #6186 e-mail] ??
Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb.
Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[4]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.
Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní".
Datum podání:
5/1/2017
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[5]http://infoprovsechny.cz/help/officers
Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

ukázat citované pasáže