Životopisy vedoucích zaměstnanců centrálních úřadů ČR

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám životopisy vedoucích zaměstnanců úřadu do úrovně ředitel/ředitelka odboru

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 5.1.2017 08:42:57 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Životopisy vedoucích zaměstnanců centrálních úřadů ČR elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 5.1.2017 08:42:57 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Životopi...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 5.1.2017 08:42:57
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX03AFFTJ.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

Štípský Josef, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti zasíláme v příloze odpověď státního tajemníka
v Ministerstvu vnitra.

 

S pozdravem

 

Mgr. Josef Štípský

vedoucí oddělení právního zabezpečení a služebního řízení

 

Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7

tel.: 974 833 346

email: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]