Životopisy vedoucích zaměstnanců centrálních úřadů ČR

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám životopisy vedoucích zaměstnanců úřadu do úrovně ředitel/ředitelka odboru

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Životopisy vedoucích zaměstnanců centrálních úřadů ČR" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 5. 1. 2017 8:41:15, zaregistrováno bylo dne: 5. 1. 2017 9:04:40 pod číslem jednacím: MPSV-2017/3543.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

číslo jednací MPSV-2017/3543-161/1