Životopisy vedoucích zaměstnanců centrálních úřadů ČR

Dotaz byl odmítnut Ministerstvo dopravy.

David Havlík

Vážená paní, vážený pane,

žádám o životopisy vedoucích zaměstnanců úřadu do úrovně ředitel/ředitelka odboru

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 25.5.2014 10:47:21
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Životopisy vedoucích zaměstnanců centrálních úřadů ČR

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 25.5.2014 10:47:21
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Životopisy vedoucích zaměstnanců centrálních úřadů ČR

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

Naše čj. 163/2014-072-Z 106/8

 

Věc:    Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ze dne 26. 5. 2014

 

Vážený žadateli,

 

Ministerstvo dopravy ČR obdrželo dne 26. května 2014 Vaší níže uvedenou
žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), která byla
podatelnou ministerstva zaevidována pod č.p. 25776/2014-MD-CKDP. V této
žádosti jste požadoval informace týkající se:

 

" žádám o životopisy vedoucích zaměstnanců úřadu do úrovně
ředitel/ředitelka odboru".

 

Ministerstvo dopravy ČR přezkoumalo Vaši výše uvedenou žádost  a poskytuje
Vám následující informace:

 

Životopisy pana ministra dopravy a jeho náměstků naleznete na stránkách
Ministerstva dopravy ČR:

[1]http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra...

[2]http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra...

 

Ve věci poskytnutí životopisů jednotlivých ředitelů odborů bude vydáno
rozhodnutí ve lhůtě, kterou ukládá zákon č. 106/1999 Sb.  o svobodném
přístupu k informacím.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Ivan Rašťák

samostatné oddělení tiskové

vedoucí

Ministerstvo dopravy

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12

115 00  Praha 1

 

Tel.:    +420 225 131 588

Mob.: +420 606 068 747

            +420 606 746 712

E-mail: [3][email address]

             [4]www.mdcr.cz

 

References

Visible links
1. http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra...
2. http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra...
3. mailto:[email address]
4. file:///tmp/www.mdcr.cz

Ministerstvo dopravy

Naše čj. 163/2014-072-Z 106/8

 

Věc:    Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ze dne 26. 5. 2014

 

Vážený žadateli,

 

Ministerstvo dopravy ČR obdrželo dne 26. května 2014 Vaší níže uvedenou
žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), která byla
podatelnou ministerstva zaevidována pod č.p. 25776/2014-MD-CKDP. V této
žádosti jste požadoval informace týkající se:

 

" žádám o životopisy vedoucích zaměstnanců úřadu do úrovně
ředitel/ředitelka odboru".

 

Ministerstvo dopravy ČR přezkoumalo Vaši výše uvedenou žádost  a poskytuje
Vám následující informace:

 

Životopisy pana ministra dopravy a jeho náměstků naleznete na stránkách
Ministerstva dopravy ČR:

[1]http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra...

[2]http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra...

 

Ve věci poskytnutí životopisů jednotlivých ředitelů odborů bude vydáno
rozhodnutí ve lhůtě, kterou ukládá zákon č. 106/1999 Sb.  o svobodném
přístupu k informacím.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Ivan Rašťák

samostatné oddělení tiskové

vedoucí

Ministerstvo dopravy

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12

115 00  Praha 1

 

Tel.:    +420 225 131 588

Mob.: +420 606 068 747

            +420 606 746 712

E-mail: [3][email address]

             [4]www.mdcr.cz

 

References

Visible links
1. http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra...
2. http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra...
3. mailto:[email address]
4. file:///tmp/www.mdcr.cz