Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ladislav Hrůza prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Životopis Ing. Marie Kostruhová

Čekáme, až si Ladislav Hrůza přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Ladislav Hrůza

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o životopis Ing. Marie Kostruhová
Ředitelka odboru:

Předem děkuji
S přátelským pozdravem,

Ladislav Hrůza

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Životopis Ing. Marie Kostruhová,
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 13.11.2019 21:39:19
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX04QDB1U.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

---
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Ministerstvo vnitra

2 přílohy

PID: MVCRX04R4XNA
Spis. značka: MV-162780-5/SP-2019
Odesilatel: M-SST-SP
Věc: Žádost o informace p. Hrůza - poskytnutí informace

---
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ladislav Hrůza prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.