Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jozef prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Žiadosť o sprístupnenie informácii

Čekáme, až si Jozef přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chcel by som Vás veľmi pekne poprosiť o poskytnutie anonymizovaného uznesenia číslo 8 To 41/2009-569, zo dňa 03.06.2009 ak by to bolo možné.

Ďakujem veľmi pekne.

S přátelským pozdravem,

Jozef

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žiadosť o
sprístupnenie informácii" s evidenčním číslem
1182d35e-82fb-4906-810b-22020f744704 a s běžným číslem 3691/2023 bylo
doručeno dne 11.03.2023 21:10:29.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Baldová Alena, Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vážený pan

Jozef … (příjmení neuvedeno)

 

K Vaší žádosti zasíláme požadované anonymizované rozhodnutí Vrchního soudu
v Praze.

 

S pozdravem

 

Alena Baldová

Vrchní soud v Praze

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jozef prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.