Žiadosť o rozsudok s účastníkom řizení Grandi Stazioni

Obvodní soud pro Prahu 1 neměli požadované informace.

Simona Posmiková

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 1

Žiádosž o informácie podľa zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žiadam o kópie rozsudkov z roku 2017, v ktorých bola účastníkom řízení firma Grandi Stazioni.

S priateľským pozdravom,

Simona Posmiková

Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žiadosť o rozsudok s
účastníkom řizení Grandi Stazioni" s evidenčním číslem
edbcaffd-4399-497f-ae68-22448fe6bd0e a s běžným číslem 65201/2017 bylo
doručeno dne 18.11.2017 20:59:00.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.