Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chcel by som Vás veľmi pekne poprosiť o sprístupnenie anonymizovaného uznesia/ uznesení alebo rozhodnutí v trestnej veci pod spisovou značkou 50 T 15/2008 ak by to bolo možné.

Ďakujem veľmi pekne

S přátelským pozdravem,

Jozef

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žiadosť o
poskytnutie informácii" s evidenčním číslem
79fdd6be-339d-47bf-8e9e-41ec21868e1a a s běžným číslem 35048/2023 bylo
doručeno dne 11.03.2023 21:14:36.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sprava krajskeho soudu UL, Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám výzvu k doplnění Vaší žádosti zaslané Krajskému
soudu v Ústí nad Labem e-mailem dne 11. 3. 2023.

 

 

Jelikož je Vám korespondence Krajského soudu v Ústí nad Labem zasílána na
e-mail, žádám Vás, abyste po přečtení této zprávy obratem písemně potvrdil
převzetí písemnosti (jako doklad o doručení). 

 

Předem děkuji za vyřízení mé žádosti.

 

S pozdravem

 

Jindra Vejmanová

kancelář správy

Krajský soud v Ústí nad Labem

Národního odboje 1274/26

400 03  Ústí nad Labem

tel.:  477 047 272

e-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]