Žiadosť o informáciu

Radka Šándorová vznesl tento dotaz dotaz na Vrchní soud v Praze

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Radka Šándorová

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

týmto si Vás dovoľujem požiadať o poskytnutie anonymizovaného rozsudku / uznesenia vydaného koncom roku 2009 v trestnej veci vraždy / usmrtenia ? maloletého dieťaťa vedenej proti slovenskému občanovi, ktorý dostal výnimočný trest 18 rokov.
Ďakujem.

Odkaz na článok:

https://www.idnes.cz/zpravy/cerna-kronik...

S přátelským pozdravem,

Šándorová

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žiadosť o
informáciu" s evidenčním číslem 7bdb9f1b-9e27-4a06-bcc3-9a42d3f2a8c2 a s
běžným číslem 3531/2023 bylo doručeno dne 08.03.2023 17:10:32.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Baldová Alena, Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vážená paní

Radka Šándorová

 

K Vaší žádosti zasíláme požadované anonymizované rozhodnutí Vrchního soudu
v Praze.

 

S pozdravem

 

Alena Baldová

Vrchní soud v Praze