Žiadosť o informáciu

Radka Šándorová vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Ústí nad Labem

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Radka Šándorová

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, týmto si Vás dovoľujem požiadať o poskytnutie anonymizovaného rozsudku / uznesenia vydaného v roku 2009 v trestnej veci vraždy / usmrtenia ? maloletého dieťaťa vedenej proti slovenskému občanovi, ktorý dostal výnimočný trest 18 rokov.

Odkaz na článok:

https://www.idnes.cz/zpravy/cerna-kronik...

S přátelským pozdravem,

Šándorová

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žiadosť o
informáciu" s evidenčním číslem ad64caf7-4e01-4b97-b064-b23eff2257cb a s
běžným číslem 33443/2023 bylo doručeno dne 08.03.2023 16:52:51.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sprava krajskeho soudu UL, Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám požadavek na úhradu nákladů k Vaší žádosti zaslané
Krajskému soudu v Ústí nad Labem e-mailem dne 8. 3. 2023.

 

 

Jelikož je Vám korespondence Krajského soudu v Ústí nad Labem zasílána na
e-mail, žádám Vás, abyste po přečtení této zprávy obratem písemně
potvrdila převzetí písemnosti (jako doklad o doručení). 

 

Předem děkuji za vyřízení mé žádosti.

 

S pozdravem

 

Jindra Vejmanová

kancelář správy

Krajský soud v Ústí nad Labem

Národního odboje 1274/26

400 03  Ústí nad Labem

tel.:  477 047 272

e-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Radka Šándorová

Povinný subjekt: Sprava krajskeho soudu UL

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Vejmanová, ďakujem za zaslanie výzvy na úhradu poplatku. Poplatok za vyhotovenie scanu rozsudku som Vám včera uhradila. Variabilný špecifický symbol som uviedla do referencie pre platiteľa, nakoľko som zo Slovenska. Ako dlho asi bude trvať zaslanie scanu rozsudku?
Ďakujem Vám.

S pozdravem,

Radka Šándorová

Sprava krajskeho soudu UL, Krajský soud v Ústí nad Labem

2 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost zaslanou Krajskému soudu v
Ústí nad Labem e-mailem dne 8. 3. 2023.

 

 

Jelikož je Vám korespondence Krajského soudu v Ústí nad Labem zasílána na
e-mail, žádám Vás, abyste po přečtení této zprávy obratem písemně
potvrdila převzetí písemnosti (jako doklad o doručení). 

 

Předem děkuji za vyřízení mé žádosti.

 

S pozdravem

 

Jindra Vejmanová

kancelář správy

Krajský soud v Ústí nad Labem

Národního odboje 1274/26

400 03  Ústí nad Labem

tel.:  477 047 272

e-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]