Zeměpisné souřadnice zastávek veřejné dopravy

Ministerstvo dopravy neměli požadované informace.

Filip Štědronský

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci, zda ministerstvo dopravy disponuje databází/seznamem/registrem/evidencí zastávek veřejné (zejména autobusové) dopravy obsahující názvy zastávek a jejich zeměpisné souřadnice (i v případě, že je takový seznam neúplný).

Pokud ano, žádám o poskytnutí kopie těchto dat v libovolném strojově zpracovatelném formátu (shapefile, GeoJSON, XML, CSV, ...), případně informaci, jak je získat (pokud jsou například poskytovány za úplatu jako komerční produkt).

Z veřejně dostupných informací se zdá, že by takový seznam měl existovat v rámci aplikace "jednotná vektorová dopravní mapa", ale informací o tomto projektu existuje minimum a nezdá se, že by měl veřejně přístupné rozhraní.

S přátelským pozdravem,

Filip Štědronský

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 27.12.2019 00:16:29
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zeměpisné souřadnice
zastávek veřejné dopravy
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 27.12.2019 00:16:29
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Zeměpisné
souřadnice zastávek veřejné dopravy
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

6 příloh

e-mail: [1][FOI #8034 e-mail] ??

 

Naše č. j. 528/2019-072-Z106/6

 

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 27. 12. 2019 –
odpověď

 

  Vážený pane,

 

            Ministerstvu dopravy, Odboru komunikace, byla dne 27. 12. 2019
doručena prostřednictvím e-mailu Vaše žádost o informaci ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, která byla podatelnou ministerstva zaevidována pod č. p.
67534/2019-MD-CKDP. V žádosti jste požádal o informaci  – cit.:

 

„…zda ministerstvo dopravy disponuje databází / seznamem / registrem /
evidencí zastávek veřejné  (zejména autobusové) dopravy obsahující názvy
zastávek a jejich zeměpisné souřadnice (i v případě, že je takový seznam
neúplný).

Pokud ano, žádám o poskytnutí kopie těchto dat v libovolném strojově
zpracovatelném formátu (shapefile, GeoJSON, XML, CSV, …), případně
informaci, jak je získat (pokud jsou například poskytovány za úplatu jako
komerční produkt).

Z veřejně dostupných informací se zdá, že by takový seznam měl existovat
v rámci aplikace „jednotná vektorová dopravní mapa“, ale informací o tomto
projektu existuje minimum a nezdá se, že by měl veřejně přístupné
rozhraní.…“ 

 

                Registr zastávek veřejné dopravy je součástí Celostátního
informačního systému o jízdních řádech, je průběžně aktualizován a
informace o jeho obsahu včetně odkazu na stažení se nachází na
internetových stránkách Ministerstva dopravy. Tento registr však
neobsahuje informaci o geografické poloze zastávek. Popis obsahu
Celostátního informačního systému o jízdních řádech se nachází pod tímto
odkazem:
[2]https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Verejna-do....
Přímé stažení registru zastávek veřejné linkové dopravy a dopravy na
drahách tramvajových, trolejbusových, speciálních a lanových je možné pod
tímto odkazem: [3]https://portal.cisjr.cz/pub/seznamy/zast....

 

K aplikaci Jednotná dopravní vektorová mapa Vám sdělujeme, že v jejím
rámci není požadovaná databáze či seznam zastávek včetně jejich
zeměpisných souřadnic k dispozici. Informaci o jiném dostupném registru
zastávek, který by zahrnoval celé území republiky a poskytoval informace o
geografické poloze ministerstvo nemá. Požadovanými daty by nicméně měli
disponovat provozovatelé veřejné dopravy a také její objednatelé
(informace jsou např. na geoportálech některých krajů, např. Jihočeského
či Moravskoslezského, kde lze data volně stáhnout). Záleží, jak je
problematika v tom kterém regionu konkrétně řešena.

 

 

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[4]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Vojtěch Jirovec

 

 

[5]cid:image002.png@01D14E20.954349B0      
[6]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [7]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[8]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[9]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8034 e-mail] ??
2. https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Verejna-do...
3. https://portal.cisjr.cz/pub/seznamy/zast...
4. http://www.mdcr.cz/
5. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
6. https://twitter.com/min_dopravy
7. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
8. https://cz.linkedin.com/company/minister...
9. http://www.dopravniinfo.cz/