Závěrečné vyúčtování účelové dotace č. OLP/758/2014

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Liberecký kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
tímto žádám o poskytnutí následující informace:

Žádám Vás o zaslání kopie přílohy č.1 závěrečného vyúčtování účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/758/2014, schválená Radou Libereckého kraje dne 1. 4. 2014 usnesením č. 480/14/RK, včetně kopií daňových dokladů včetně kopií příslušných dokladů o zaplacení (pokladní doklady, popř. bankovní výpisy), které jsou jeho nedílnou součástí.
Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

podatelna, Liberecký kraj

0 *H
010
`He

Povinný subjekt: podatelna

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dne 14.12.2015 jsem Vás žádal o poskytnutí
informace. Ačkoliv Vám byla moje zpráva úspěšně doručena a
požadované informace jste měli poskytnout do 15 dnů,nestalo se tak.
V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999
Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí
informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o
odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b)
zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při
dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného
uplynutí lhůty pro poskytnutí informací). Na své žádosti o zaslání
výhradně elektronickou cestou informací týkajících "Závěrečného vyúčtování účelové dotace č. OLP/758/2014"
nadále trvám.

S přátelským pozdravem,

Vít Veselý

podatelna, Liberecký kraj

0 *H
010
`He

podatelna, Liberecký kraj

0 *H
010
`He

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt pod názvem „2. ročník Konference národních geoparků“ a její závěrečné vyúčtování.
Děkuji tímto za nadstandartní vstřícnost KULK, jmenovitě Mgr. Karlu Ulmanovi, za zaslání vyžádaných informací dle zákona č.106/1999 Sb. poštou.
Materiál je ke stažení zde:
http://1drv.ms/1T6bJsB