Závěrečná zpráva projektu Zvýšení kvalifikace řídících pracovníků společnosti zvládnutím moderních manažerských technik a metod

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii Závěrečné zprávy projektu "Zvýšení kvalifikace řídících pracovníků společnosti zvládnutím moderních manažerských technik a metod.", příjemce ITC BETA s.r.o. IČO 64506789,
 včetně připomínek řídícího orgánu, pokud byly vzneseny

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Závěrečná zpráva projektu Zvýšení kvalifikace řídících pracovníků společnosti zvládnutím moderních manažerských technik a metod"

bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 3.9.2014 9:24:19, zaregistrováno bylo dne: 3.9.2014 9:28:05 pod číslem jednacím: 2014/58714.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

7 příloh