Závěrečná zpráva projektu Štěstí přeje připraveným

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii Závěrečné zprávy projektu "Štěstí přeje připraveným", příjemce LED-JAPA CZ, s.r.o. IČO 26901579,
 včetně připomínek řídícího orgánu, pokud byly vzneseny

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Závěrečná zpráva projektu Štěstí přeje připraveným"

bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 3.9.2014 9:17:17, zaregistrováno bylo dne: 3.9.2014 9:27:26 pod číslem jednacím: 2014/58710.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

13 příloh