Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tereza Vilímová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Závěrečná zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) k Čapímu hnízdu

Čekáme, až si Tereza Vilímová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Tereza Vilímová

Povinný subjekt: Městské státní zastupitelství v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění těchto informací:
1. závěrečné zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) k Čapímu hnízdu (Recommendations to the competent judicial authorities in the Czech Republic);
2. shrnutí či závěry ze závěrečné zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) k Čapímu hnízdu (Recommendations to the competent judicial authorities in the Czech Republic).

S pozdravem,

Tereza Vilímová
redaktorka Echo24
Echo Media a.s.
IČO: 02581574
Malostranské nám. 203/14
118 00 Praha, Malá Strana
Česká republika

Městské státní zastupitelství v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Závěrečná zpráva
Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) k Čapímu hnízdu" s
evidenčním číslem 2518a48d-7b31-41c9-a546-35ecb1b7294b a s běžným číslem
175/2018 bylo doručeno dne 04.01.2018 11:11:48.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městské státní zastupitelství v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tereza Vilímová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.