Povinný subjekt: Městská část Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám tímto o poskytnutí konkrétních informací ohledně zavádění parkovacích zón v Praze 6 (okolí Rooseveltovy ulice). Pokud mají být zóny zavedeny na přelomu srpna a září, postrádám informace o tom kde, od kdy a za kolik je možné parkovací kartu pořídit. Na stránce http://www.praha6.cz/aktuality/praha-6-s... je pouze obecné rozdělení na rezidenční, smíšené a návštěvnické zóny, ale už ne podmínky jejich využití - žádám tedy o detailní informace o tomto rozdělení.
Zároveň žádám o sdělení ceny při pořízení parkovací karty pro druhé auto v rodině. Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Petra Narwa

Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - zavedení parkovacích zón v Praze 6? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, odt, ods s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.

Městská část Praha 6

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - zavedení parkovacích zón v Praze 6? bylo doručeno 21.07.2014 20:58:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP6 060136/2014.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Městská část Praha 6

1 příloha

Vážená paní,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat oznámení o odložení žádosti ve smyslu
zákona č.106/1999 Sb.

Jaroslava Kadeřábková

sekretariát  odboru dopravy a životního prostředí
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 00 Praha 6
[email address], 220189566