Závazný pokyn policejního prezidenta č. 180/2012

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
tímto žádám o zaslání úplného a aktuálního znění Závazného pokynu policejního prezidenta č. 180/2012, o plnění základních úkolů služby pořádkové policie. Případně žádám o poskytnutí informace, kde je možné jej nalézt. Jeho využití bude pro studijní účely.

S přátelským pozdravem,
Jan Bláha

epodatelna.policie@pcr.cz, POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

1 příloha

Potvrzení o doručení datové zprávy
Elektronická podatelna Policie České republiky (Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail])

--------------------------------------------------------------------------

Název (předmět) Žádost o informace podle dotaz - Závazný pokyn
datové zprávy: policejního prezidenta č. 180/2012
Přidělené evidenční PID-EM-2021/130199
číslo v e-podatelně:
Datum a čas doručení 08.03.2021 11:04:46
datové zprávy:
Přijato od: [FOI #8875 e-mail] ??

--------------------------------------------------------------------------

Vámi zaslaná datová zpráva označená jako Žádost o informace podle dotaz -
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 180/2012, kterou jste zaslal(a) na
adresu elektronické podatelny [1]Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail], byla po
kontrole všech náležitostí přijata elektronickou podatelnou a splňuje
podmínky pro další zpracování stanovené vyhláškou č. 259/2012 Sb., o
podrobnostech výkonu spisové služby. Tato zpráva Vám nesděluje, zda a
jakým způsobem byla Vaše datová zpráva vyřízena. Informuje pouze o tom, že
zpráva byla elektronickou podatelnou přijata k dalšímu zpracování.
Zpráva byla vygenerována automaticky systémem elektronické podatelny,
proto na tuto zprávu neodpovídejte.
Upozornění:
Touto formou komunikace není zajišťována pomoc v tísni. V naléhavých
případech se proto obracejte na nejbližší útvar Policie České republiky,
nebo využijte linku tísňového volání 158 nebo 112.

Co můžete udělat pro rychlé zpracování datové zprávy:

* vyznačte útvar, kterému zprávu adresujete - a neznáte-li jej – uveďte
alespoň místo kde k události došlo; znáte-li číslo jednací, postačí
uvést je; při vyznačení místa je nezbytné dbát na jednoznačnost (např.
Třebíč je jen jedna, Lhot několik – zde je vhodné uvést i kraj nebo
PSČ),

* podání podle správního nebo trestního řádu musí (zjednodušeně řečeno)
obsahovat čeho se týká, co se požaduje, identifikaci odesilatele a
jeho podpis,

* žádáte-li o konkrétní radu nebo stanovisko, identifikujte se alespoň
v rozsahu jména, příjmení a trvalého pobytu (v opačném případě nelze
očekávat radu jinou než obecnou)

* PČR se zabývá i nepodepsanými podáními, je však třeba, aby z takového
podání bylo zřejmé na co je upozorňováno – a kde se tak děje (viz
první alinea); přeposlat e-mail bez komentáře k úspěšnému prošetření
zpravidla nepostačí.

Děkujeme, že přispíváte k rychlému a správnému zpracování Vašich datových
zpráv.

Confirmation message    
E-Registry of the Police of the Czech republic (Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail])

--------------------------------------------------------------------------

Electronic Žádost o informace podle dotaz - Závazný pokyn
submission name policejního prezidenta č. 180/2012
(subject):
E-Registry PID-EM-2021/130199
evidence number:
Date and time: 08.03.2021 11:04:46
Received from: [FOI #8875 e-mail] ??

--------------------------------------------------------------------------

The message you have sent to the e-Registry address
“[2]Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail]“, entitled as Žádost o informace podle dotaz
- Závazný pokyn policejního prezidenta č. 180/2012, has been successfully
accepted, as it met the requirements for further processing according to
the conditions given by the Rule of government no. 259/2012 Coll.; details
on use of the Document Management System.

 

This reply, however, does not provide you with the information associated
with the means of further processing but merely confirms that our
recipient system has received your message.

 

Please note this is an automatically generated message, do not reply.

 

NOTICE: This is not an emergency communication channel. In case of
emergency, please visit the Nearest Police Station or call 158 or 112.

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail]
2. mailto:Instituce [Prezidium policie ČR vyžaduje e-mail]