Zavážení Pískovny Běleč

Filip Kaštánek

Povinný subjekt: Správa CHKO Český kras č.p. 85, 267 18 Karlštejn

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane Veselý,
obracím se na Vás se žádostí o stanovisko k rekultivaci Pískovny Běleč. Občanská sdružení či po novu spolky Bělč, z.s. a Nová Liteň, z.s. vyvinuly na žádost obyvatel Bělče aktivitu, která má za cíl změnit rekultivační plán Pískovny. Jednoznačně si nepřejeme zatěžování obyvatel, krajiny a v tomto případě speciálně i ptactva provozem těžkých terénních nákladních automobilů (30tun), které v počtu až 100 denně (přes 10 za hodinu, cca 4 každou minutu) projíždějí obcí Běleč a devastují silnice, cesty, poškozují domy a v nepřípustné blízkosti projíždí kolem hnízdišť Břehule říční.

Podle mých informací není třeba Pískovnu rekultivovat zavážením a lze ji navrátit zpět přírodě i jiným způsobem než je zavezení zemním odpadem, který v tomto případě často obsahuje suť a asfalt (vykopek z rekonstrukce silnice u nádraží v Řevnicích, frézování asfaltu z opravy silnic v Litni a Zadní Třebani). Navrhujeme Pískovnu rekultivovat pomocí stávajícího materiálu s ponecháním částečné jámy. Prosím tedy ještě jednou o Vaše vyjádření, které půjde použít i jako podklad pro Nový plán rekultivace. A tedy o informaci zda je nutné či povinné Pískovnu celou zavézt?

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Filip Kaštánek

Správa CHKO Český kras č.p. 85, 267 18 Karlštejn

2 přílohy

Your message

Subject: Žádost o informace podle dotaz - Zavážení Pískovny Běleč

was not delivered to:

Instituce [Správa CHKO Český kras č.p. 85, 267 18 Karlštejn vyžaduje e-mail]

because:

Recipient user name ceskras (Instituce [Správa CHKO Český kras č.p. 85, 267 18 Karlštejn vyžaduje e-mail]) not unique. Several matches found in Domino Directory.