Zavážení pískovny Běleč

Dotaz byl úspěšný.

NOVÁ LITEŇ, z.s.

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí těchto informací:

1) kopie všech objednávek a smluv na zavážení pískovny v Bělči z let 2014/2015
2) kopie všech tomu odpovídajících vyúčtování a faktur za zavážení pískovny v Bělči
3) kopie všech výkazů jízd (např. STAZ, notýsky řidičů, atd.)

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem.

Filip Kaštánek - president spolku Nová Liteň, IČ: 03598021.

3 přílohy

Dobrý den

V příloze zasíláme požadované dokumenty k Pískovně v Bělči.

S pozdravem

Ing. Miroslav Horák