Závady v přenosu a zveřejňování informací

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl stažen tazatelem. Bližší vysvětlení můžete najít v níže uvedené korespondenci.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

děkuji za Vámi poskytnuté informace k dotazům z konce minulého roku. Bohužel, u některých z nich zjišťuji závady zřejmě vzniklé chybným přenosem na web města.

U dotazu týkajícího se tématu Lavičky v Kouřimi
- dotaz ze dne 12.12.2014 nekopíruje celý text
- stejný nedostatek se objevuje i ve Vaší odpovědi ze dne 7.1.2015

U dotazu týkajícího se tématu Novoroční ohňostroj
se stejná závada objevuje znovu ve Vaší odpovědi ze dne 6.1.2015 - původní text není kompletní.

Zajistěte, prosím, aby na webu města zveřejňované informace korespondovaly s originálním zněním. Zmíněné závady zcela zásadním způsobem degradují obsah i smysl vznesených dotazů i Vašich odpovědí.

Na web města přenášejte jen originální znění, nikoli přepis.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 13.1.2015 jsem svým dotazem Závady v přenosu a zveřejňování informací požádala, aby tamtéž specifikované závady byly odstraněny.

V tomto případě se mi nedostalo žádné odpovědi a specifikované závady v přenosu ani zveřejňování informaci odstraněny nebyly.

Opakovaně proto žádám (stejně tak jako u tématu Dotace a granty), aby zjištěné a v obsahu dotazu z 13.1.2015 specifikované závady v přenosu i zveřejnění informací byly plně v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 InfZ zapraveny a odpověď na předmětný dotaz byla zaslána veřejně prostřednictvím Informace pro všechny.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Informace pro všechny,

3 přílohy

stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace týkající se dotazu

Závady v přenosu a zveřejňování informací

adresovaná Krajskému úřadu Středočeského kraje a odeslaná Městskému úřadu
v Kouřimi dne 23.2. 2015

--