Zateplení objektu Průběžná 1840 - spotřeba vody,elektro

Klára Kolářová vznesl tento dotaz dotaz na AUSTIS správa s.r.o.

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Klára Kolářová

Povinný subjekt: AUSTIS správa s.r.o.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o zaslání informace ohledně spotřeby vody v m3 na základě podružného měření a spotřeby KWh Elektro na základě podružného měření, které byly předepsány dodavateli popř. subdodavateli k úhradě, a k nimž došlo při zateplení celého objektu Průběžná 1840, Praha 10 (tedy vchody č.19 - 29) na konci roku 2014.

S přátelským pozdravem,

Klára Kolářová

Dušan Žáček, AUSTIS správa s.r.o.

V případě zákona 106/1999 Sb. je třeba kontaktovat instituci tomuto zákonu podléhajícímu. V případě vyúčtování spotřeb energií a vody jsou podklady použité k vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor za rok 2014 v úředních hodinách k nahlédnutí na naší provozovně .
S pozdravem

Žáček Dušan
vedoucí provozovny
AUSTIS správa s.r.o.
Tel +420 222 524 735
Tel +420 271 730 303
[email address]
Instituce [AUSTIS vyžaduje e-mail]
www.austis.cz

ukázat citované pasáže