Zastupitelstvo obce

Oldřich Kolář vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo vnitra

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Oldřich Kolář

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Může starosta obce odmítnout podepsat dokument odsouhlasený obecním zastupitelstvem . Kdy a za jakých okolností ?

S přátelským pozdravem,

Oldřich Kolář

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zastupitelstvo obce,
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 15.8.2019 19:48:52
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX04LPUV0.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

---
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Ministerstvo vnitra

1 příloha

PID: MVCRX04M6F37
Spis. značka: MV-113659-2/ODK-2019
Odesilatel: M-SLA-ODK
Věc: Pravomoc starosty obce

---
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz