Zastupitelka žádá o seznam faktur od roku 2010

Olga Richterová vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 10

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Olga Richterová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam došlých faktur MČ Praha 10 s uvedením data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data zaplacení, fakturovaného plnění, IČO a název příjemce, a to za dobu od roku 2010 do dnešního data.

Žádám o poskytnutí informace na můj email.
Žádám o přímé poskytnutí informace, nikoliv jen odkaz na zveřejněný dokument.
Žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě, např. v elektronické podobě ve formátu XLS po exportu z příslušného informačního systému.
Předem děkuji za Vaši vstřícnost.

S přátelským pozdravem,

Olga Richterová, zastupitelka MČ Praha 10

Městská část Praha 10

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Zastupitelka žádá o seznam faktur od roku 2010“ bylo doručeno 02.11.2015 13:18:14 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-112091/2015.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Líbalová Venuše Bc. (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

1 příloha

Dobrý den,

 

posílám Vám Vyrozumění o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o
poskytnutí informací podle § 14 odst. 7 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve znění:

 

Vážená paní, vážený pane,

 

žádám o seznam došlých faktur MČ Praha 10 s uvedením data dojití,
fakturované částky, data splatnosti, data zaplacení, fakturovaného plnění,
IČO a název příjemce, a to za dobu od roku 2010 do dnešního data.

Žádám o poskytnutí informace na můj email.

Žádám o přímé poskytnutí informace, nikoliv jen odkaz na zveřejněný
dokument.

Žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě, např. v
elektronické podobě ve formátu XLS po exportu z příslušného informačního
systému.

 

 

S pozdravem

 

Venuše Líbalová, Bc.

vedoucí odd. účetnictví - Ekonomický odbor

 

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Tel.: +420 267 093 577

E-mail: [1][email address]

[2]www.praha10.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.praha10.cz/

Olga Richterová

Povinný subjekt: Líbalová Venuše Bc. (ÚMČ Praha 10)

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, Vážený pane,

v reakci na Váš odklad odpovědi Vás znovu žádám o poskytnutí seznamu došlých faktur MČ Praha 10 s uvedením data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data zaplacení, fakturovaného plnění, IČO a název příjemce, a to za dobu od roku 2010 do dnešního data. Jinými slovy žádám o export účetního deníku s fakturami do excelu, tedy o sestavu, v níž budou celé účetní datové věty. Provedení těchto operací nezabere podle zkušeností jiných MČ víc než několik minut a nevyžaduje proto žádné speciální náklady . Ke zveřejnění seznamu všech faktur už došlo kupříkladu na Praze 9, na Praze 5 či na Ministerstvu financí (více info viz http://rozpocet.praha5.cz/cz/rok2015/vyd..., http://data.mfcr.cz/cs/dataset/prehled-f...), proto věřím, že Praha 10 mé žádosti vyhoví bez dalších prodlev.

Předem děkuji za Vaši vstřícnost.

S pozdravem,

Olga Richterová, zastupitelka MČ Praha 10

Schleissová Lenka (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

Vážená paní Richterová,

Vaše žádost je Odborem OEK již zpracována dle Vašich požadavků a je předána na Odbor kontroly a komunikace. Na Vaši žádost MČ Praha 10 odpoví v zákonné lhůtě.

S pozdravem

Lenka Schleissová
Účetní
Oddělení účetnictví - Odbor ekonomický

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Tel: +420 267 093 308
E-mail: [email address]
www.praha10.cz

ukázat citované pasáže

Svěráková Jana DiS. (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

Dobrý den,

 

dne 18.11.2015 bylo do Vaší datové schránky zasláno oznámení o výši úhrady
za poskytnutí informací.

 

S pozdravem

 

Jana Svěráková, DiS.

Účetní

Odd.účetnictví

Odbor ekonomický

 

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Tel.: +420 267 093 300

E-mail: [1][email address]

[2]www.praha10.cz

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.praha10.cz/

Olga Richterová

Povinný subjekt: Svěráková Jana DiS. (ÚMČ Praha 10)

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Dne 19. listopadu 2015 jsem obdržela rozhodnutí povinného subjektu. Pro vyhledání zbytku žádané informace musel povinný subjekt provést mimořádně rozsáhlé vyhledání informace. V souvislosti s ním žádá úhradu, a to ve výši 200 Kč za 1 hodinu práce. Výši úhrady stanovil podle sazebníku, který je k dispozici na webu povinného subjektu. Povinný subjekt tvrdí, že jeho pracovníci zajišťovali informaci celých 23 (dvacet tři) hodin času.

Nesouhlasím s touto výší úhrady, neboť jako zastupitelka městské části Prahy 10 mám podle § 51 a § 87 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze tzv. "privilegovaný přístup k informacím". Proto není možné tuto úhradu prostředků za mimořádně rozsáhlé vyhledávání ode mne požadovat, neboť privilegovaným žadatelům o informace jsou žádané informace poskytovány bezplatně.

V souvislosti s tím podávám podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stížnost.

S pozdravem,

Olga Richterová

Olga Richterová zanechal/a poznámku ()

Poskytnutí faktur, respektive vynaloženou práci s tím spojenou, Úřad MČ Praha 10 vyčíslil na 4600Kč. Rozhodla jsem se proto využít možnosti bezplatně získat tyto informace za pomoci privilegovaného přístupu k informacím, který je zakotven v zákoně č. 131/ 2000 Sb. Úřad MČ Praha 10 mi poté faktury obratem poskytl. Hned poté, co jsem informace obdržela jako zastupitelka, podal žádost prostřednictvím tohoto serveru občan, Pavel Hájek.