Zastávka Jesenicka- pristresek

Městská část Praha 10 neměli požadované informace.

Hana Procházková

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Rada bych se zeptala, kdy bude přístřešek na zastávce Jesenicka ve směru na Strasnickou. Přístřešek tu byl, ale již delší dobu není, stejně jako koš.
Lidé se nemají kde schovat před deštěm.

S přátelským pozdravem,

Hana Procházková

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Zastávka Jesenicka- pristresek“ bylo doručeno 30.03.2022 18:55:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-138638/2022.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz