Povinný subjekt: Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

1. V cca kolika procentech případů dochází k zastavení trestního stíhání ve fázi přípravného řízení v souladu s § 172 trestního řádu?
2. V cca kolika procentech případů dochází k podmíněnému zastavení trestního stíhání ve fázi přípravného řízení v souladu s § 307 trestního řádu?
3. V cca kolika procentech případů dochází k zastavení již zahájeného trestního stíhání ve fázi řízení před soudem?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zastavení trestního
stíhání" s evidenčním číslem a39325ce-980e-4008-b3de-821295f7e14a a s
běžným číslem 570/2020 bylo doručeno dne 21.01.2020 09:46:22.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kottkova Alena, Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1

2 přílohy