Povinný subjekt: Okresní státní zastupitelství Plzeň-město

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

1. V cca kolika procentech případů dochází k zastavení trestního stíhání ve fázi přípravného řízení v souladu s § 172 trestního řádu?
2. V cca kolika procentech případů dochází k podmíněnému zastavení trestního stíhání ve fázi přípravného řízení v souladu s § 307 trestního řádu?
3. V cca kolika procentech případů dochází k zastavení již zahájeného trestního stíhání ve fázi řízení před soudem?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

S přátelským pozdravem,

Filip

Okresní státní zastupitelství Plzeň-město

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zastavení trestního
stíhání" s evidenčním číslem 91383548-bd6e-4262-9d06-2661ea7119ac a s
běžným číslem 824/2020 bylo doručeno dne 21.01.2020 09:45:40.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní státní zastupitelství Plzeň-město

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní státní zastupitelství Plzeň-město

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zastavení trestního
stíhání" s evidenčním číslem 91383548-bd6e-4262-9d06-2661ea7119ac a s
běžným číslem 824/2020, doručené dne 21.01.2020 v 09:45:40 a ověřené dne
21.01.2020 v 09:58:11, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SIN 4/2020" a
ke zpracování dne 21.01.2020 v 14:11:28.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní státní zastupitelství Plzeň-město

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Podatelna OSZ PLZM, Okresní státní zastupitelství Plzeň-město

0 *H
01 0 +0 *H
$ Content-Type: multipart/alternative;
boundary="----=_NextPart_000_000F_01D5D10B.A1BF4550"

This is a multipart message in MIME format.

------=_NextPart_000_000F_01D5D10B.A1BF4550
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Okresn sttn zastupitelstv Plze-msto

Klicperova 13, 306 27 Plze

tel. 377 868 611; fax 377 868 612; e-mail Instituce [Okresní státní zastupitelství Plzeň-město vyžaduje e-mail]; IS
DS nxjahyn

SIN 4/2020 - 4

Filip Havrda

Ven pane,

Dne 21.1.2020 jsem obdrela Vai dost o poskytnut informac v reimu
zk. . 106/1999 Sb., o svobodnm pstupu k informacm, ve znn pozdjch
pedpis. dte, aby byly poskytnuty nsledujc daje:

1. V cca kolika procentech ppad dochz k zastaven trestnho sthn ve
fzi ppravnho zen v

souladu s 172 trestnho du?

2. V cca kolika procentech ppad dochz k podmnnmu zastaven trestnho
sthn ve fzi

ppravnho zen v souladu s 307 trestnho du?

3. V cca kolika procentech ppad dochz k zastaven ji zahjenho
trestnho sthn ve fzi zen ped

soudem?

Vzhledem k nejasn formulaci dotaz pod bodem 1. a 2., kdy nen zejm, za
jak obdob daj poadujete, Vs vyzvm k doplnn dotazu tak, aby bylo
zejm, jak konkrtn informace je poadovna, kdy takovto formulace je
pli obecn. Pokud jde o bod 3., pak sdluji, e statistika sttnho
zastupitelstv nesleduje zpsob vyzen zastavenm ve fzi zen ped
soudem, zejmna tam, kde me bt odlin rozhodnut v zen ped soudem
prvnho i druhho stupn. Poadovan daje by zjevn poskytl pslun
soud, i zde je formulace otzky natolik obecn, e i v tto sti Vs
vyzvm k jejmu zpesnn a doplnn shodn jako pod bodem 1. a 2.,
ppadn zvate formulaci a rozsah celho dotazu tak, aby jej bylo mon
vydit. dm, aby doplnn dosti a jej upesnn bylo dorueno
Okresnmu sttnmu zastupitelstv Plze-msto ve lht do 30 ode dne
doruen tto vzvy. Pokud se tak nestane, budu nucena rozhodnout o
odmtnut dosti ve smyslu 15 odst. 1 zkona o svobodnm pstupu k
informacm.

S pozdravem

JUDr. Antonie Zelen v.r.

okresn sttn zstupkyn

Za sprvnost vyhotoven

Zdenka Kotrbat

------=_NextPart_000_000F_01D5D10B.A1BF4550
Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html xmlns:v=3D"urn:schemas-microsoft-com:vml" =
xmlns:o=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:office" =
xmlns:w=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:word" =
xmlns:m=3D"http://schemas.microsoft.com/office/2004... =
xmlns=3D"http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta =
http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; =
charset=3Diso-8859-2"><meta name=3DGenerator content=3D"Microsoft Word =
15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Tahoma;
panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
p
{mso-style-priority:99;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;}
span.StylE-mailovZprvy18
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Arial",sans-serif;
color:black;
font-weight:bold;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-size:10.0pt;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext=3D"edit" spidmax=3D"1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext=3D"edit">
<o:idmap v:ext=3D"edit" data=3D"1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=3DCS =
link=3D"#000000" vlink=3D"#954F72"><div class=3DWordSection1><p =
class=3DMsoNormal align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><b><span =
style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black'>Okr=
esn=ED st=E1tn=ED zastupitelstv=ED Plze=F2-m=ECsto =
<o:p></o:p></span></b></p><p class=3DMsoNormal align=3Dcenter =
style=3D'text-align:center'><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black'>Kli=
cperova 13, 306 27 Plze=F2<o:p></o:p></span></p><div =
style=3D'border:none;border-bottom:solid windowtext 1.5pt;padding:0cm =
0cm 1.0pt 0cm'><div =
style=3D'mso-element:para-border-div;border:none;border-bottom:solid =
windowtext 1.5pt;padding:0cm 0cm 1.0pt 0cm'><p class=3DMsoNormal =
align=3Dcenter =
style=3D'text-align:center;border:none;padding:0cm'><b><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black'>tel=
. </span></b><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black'>377=
&nbsp;868&nbsp;611; <b>fax </b>377&nbsp;868&nbsp;612; <b>e-mail =
</b></span><span class=3DMsoHyperlink><u><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:#0563C1'>p=
odatelna</span></u></span><span class=3DMsoHyperlink><u><span =
lang=3DEN-US =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:#0563C1'>@=
</span></u></span><span class=3DMsoHyperlink><u><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:#0563C1'>o=
sz.plzm.justice.cz</span></u></span><u><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black'>; =
</span></u><b><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black'>IS =
DS </span></b><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black'>nxj=
ahyn<o:p></o:p></span></p></div></div><p class=3DMsoNormal =
style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif;color:black'><o:p>&nbsp;</o:p></s=
pan></p><p class=3DMsoNormal style=3D'text-align:justify'><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif;color:black'>SIN 4/2020 - =
4<o:p></o:p></span></p><p><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black'>&n=
bsp;<o:p></o:p></span></p><p><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif;color:black'>Filip =
Havrda</span><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black'><o=
:p></o:p></span></p><p><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black'>&n=
bsp;<o:p></o:p></span></p><p><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black'>&n=
bsp;<o:p></o:p></span></p><p><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif;color:black'>V=E1=BEen=FD =
pane,</span><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black'><o=
:p></o:p></span></p><p><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black'>&n=
bsp;<o:p></o:p></span></p><p><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif;color:black'>Dne 21.1.2020 =
=A0jsem obdr=BEela Va=B9i =BE=E1dost o poskytnut=ED informac=ED v =
re=BEimu z=E1k. =E8. 106/1999 Sb., o svobodn=E9m p=F8=EDstupu k =
informac=EDm, ve zn=ECn=ED pozd=ECj=B9=EDch p=F8edpis=F9. =AE=E1d=E1te, =
aby byly poskytnuty n=E1sleduj=EDc=ED =FAdaje:</span><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black'><o=
:p></o:p></span></p><p><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black'>&n=
bsp;<o:p></o:p></span></p><p><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif;color:black'>1. V cca kolika =
procentech p=F8=EDpad=F9 doch=E1z=ED k zastaven=ED trestn=EDho =
st=EDh=E1n=ED ve f=E1zi p=F8=EDpravn=E9ho =F8=EDzen=ED v</span><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black'><o=
:p></o:p></span></p><p><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif;color:black'>souladu s =A7 172 =
trestn=EDho =F8=E1du?</span><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black'><o=
:p></o:p></span></p><p><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif;color:black'>2. V cca kolika =
procentech p=F8=EDpad=F9 doch=E1z=ED k podm=EDn=ECn=E9mu zastaven=ED =
trestn=EDho st=EDh=E1n=ED ve f=E1zi</span><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black'><o=
:p></o:p></span></p><p><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif;color:black'>p=F8=EDpravn=E9ho =
=F8=EDzen=ED v souladu s =A7 307 trestn=EDho =F8=E1du?</span><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black'><o=
:p></o:p></span></p><p><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif;color:black'>3. V cca kolika =
procentech p=F8=EDpad=F9 doch=E1z=ED k zastaven=ED ji=BE zah=E1jen=E9ho =
trestn=EDho st=EDh=E1n=ED ve f=E1zi =F8=EDzen=ED p=F8ed</span><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black'><o=
:p></o:p></span></p><p><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif;color:black'>soudem?</span><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black'><o=
:p></o:p></span></p><p><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black'>&n=
bsp;<o:p></o:p></span></p><p><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black'>&n=
bsp;<o:p></o:p></span></p><p><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif;color:black'>Vzhledem k =
nejasn=E9 formulaci dotaz=F9 pod bodem 1. a 2., kdy nen=ED z=F8ejm=E9, =
za jak=E9 obdob=ED =FAdaj po=BEadujete, V=E1s vyz=FDv=E1m k dopln=ECn=ED =
dotazu tak, aby bylo z=F8ejm=E9, jak=E1 konkr=E9tn=ED informace je =
po=BEadov=E1na, kdy=BE takov=E1to formulace je p=F8=EDli=B9 obecn=E1. =
Pokud jde o bod 3., pak sd=ECluji, =BEe statistika st=E1tn=EDho =
zastupitelstv=ED nesleduje zp=F9sob vy=F8=EDzen=ED zastaven=EDm ve =
f=E1zi =F8=EDzen=ED p=F8ed soudem, zejm=E9na tam, kde m=F9=BEe b=FDt =
odli=B9n=E9 rozhodnut=ED v =F8=EDzen=ED p=F8ed soudem prvn=EDho =E8i =
druh=E9ho stupn=EC. Po=BEadovan=E9 =FAdaje by zjevn=EC poskytl =
p=F8=EDslu=B9n=FD soud, i zde je formulace ot=E1zky natolik obecn=E1, =
=BEe i v t=E9to =E8=E1sti V=E1s vyz=FDv=E1m k jej=EDmu zp=F8esn=ECn=ED a =
dopln=ECn=ED shodn=EC jako pod bodem 1. a 2., p=F8=EDpadn=EC zva=BEte =
formulaci a rozsah cel=E9ho dotazu tak, aby jej bylo mo=BEn=E9 =
vy=F8=EDdit. =AE=E1d=E1m, aby dopln=ECn=ED =BE=E1dosti a jej=ED =
up=F8esn=ECn=ED bylo doru=E8eno Okresn=EDmu st=E1tn=EDmu =
zasYtupitelstv=ED Plze=F2-m=ECsto ve lh=F9t=EC do 30 ode dne doru=E8en=ED =
t=E9to v=FDzvy. Pokud se tak nestane, budu nucena rozhodnout o =
odm=EDtnut=ED =BE=E1dosti ve smyslu =A7 15 odst. 1 z=E1kona o =
svobodn=E9m p=F8=EDstupu k informac=EDm.</span><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black'><o=
:p></o:p></span></p><p><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black'>&n=
bsp;<o:p></o:p></span></p><p><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black'>&n=
bsp;<o:p></o:p></span></p><p><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif;color:black'>S pozdravem =
</span><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black'><o=
:p></o:p></span></p><p><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black'>&n=
bsp;<o:p></o:p></span></p><p><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black'>&n=
bsp;<o:p></o:p></span></p><p><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black'>&n=
bsp;<o:p></o:p></span></p><p><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif;color:black'>JUDr. Antonie =
Zelen=E1 v.r.</span><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black'><o=
:p></o:p></span></p><p><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif;color:black'>okresn=ED =
st=E1tn=ED z=E1stupkyn=EC<o:p></o:p></span></p><p><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif;color:black'><o:p>&nbsp;</o:p></s=
pan></p><p><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif;color:black'><o:p>&nbsp;</o:p></s=
pan></p><p><span style=3D'font-family:"Arial",sans-serif;color:black'>Za =
spr=E1vnost vyhotoven=ED<o:p></o:p></span></p><p><span =
style=3D'font-family:"Arial",sans-serif;color:black'>Zdenka Kotrbat=E1 =
</span><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black'><o=
:p></o:p></span></p><p><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma",sans-serif;color:black'>&n=
bsp;<o:p></o:p></span></p></div></body></html>
------=_NextPart_000_000F_01D5D10B.A1BF4550--
600d0
 *H
 0[1 0 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]10UPostSignum Root QCA 20
100119080431Z
250119080431Z0[1 0 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]10UPostSignum Root QCA 20"0
 *H
0
\_y'ai7d1Hb+Cve?T4QH}[9>(VS_r'jGX==u-&a;R
Le9fnP<U~,r15So~Lz XT8=k:r7=Bˤ0`a`Du2ưlۭ OpSTnrˣWV8@E(',<V7[=;7|vs7Zvjd~D@R
i0e0U001/-+http://www.postsignum.cz/crl/psrootqca2.... 00U 00+0Tento kvalifikovany systemovy certifikat byl vydan podle zakona 227/2000Sb. a navaznych predpisu/This qualified system certificate was issued according to Law No 227/2000Coll. and related regulations0U00U0U)EiK1v0U#|0z)EiK1v_]0[1 0 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]10UPostSignum Root QCA 2d0
 *H
 ^* @jX ,OmMnI*1H!B* RqWp\|W GL5B[r"6!PMR+ WW1 L\UyhZL[Y\hOf!#0xS;3k6HӸHL
9~,scJvnb@ӼLgؔT(EcԻK8Bm@"$џKJ7~7!
70`0H0
 *H
 0[1 0 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]10UPostSignum Root QCA 20
140326080132Z
240326070036Z0_1 0 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]1"0 UPostSignum Qualified CA 30"0
 *H
0
:
Plh(OZzVLd"+{/ZGRy [yJ -t3`YV
UclE;ϓ>F\(Bz]9K^<S$d*i:@?*B&y#vMGsɱ+j?zA2#W{ghDQ1qWFjzujGqC\i4^*;՚tqtK](0$0U 00U 00+0Tento kvalifikovany systemovy certifikat byl vydan podle zakona 227/2000Sb. a navaznych predpisu/This qualified system certificate was issued according to Law No 227/2000Coll. and related regulations0U00+007+0+http://www.postsignum.cz/crt/psrootqca2.... 0 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]10UPostSignum Root QCA 2d0U001/-+http://www.postsignum.cz/crl/psrootqca2....
 *H
 Tq;t#[W>gΓCţQgFyA
Li(Km7d[$yk:Y( !h/FZ>*%ܶhkO$SqTa~5?O)߁[Kڗ` h*a(碘(LcTĮ*vD~㋈VR.Ѫ~xwE9{9}^?ݎOmV?RKyv,:C`0.0Or0
 *H
 0_1 0 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]1"0 UPostSignum Qualified CA 30
190913065828Z
201002065828Z01 0 UCZ10UaNTRCZ-000260341U0SU
LČeská republika - Krajské státní zastupitelství v Plzni [IČ 00026034]10U OSZ Plzeň-město1 0
U 42910U ZDENKA KOTRBATÁ10U KOTRBATÁ10
U*ZDENKA10UP1468140"0
 *H
0
E nfphuz{]" oe$v
hf}ybу7ιBJoJBGQdERS0K-s2UE}d
}IAF}j{t)6P76ŐQc|/[- ]팪b?
W5PI"Ҹ yG CrK7[ao&nV/kc)FVʽZ!A{gф ՗V0R0mUf0d[emailová adresa] + 
1371128583Instituce [Okresní státní zastupitelství Plzeň-město vyžaduje e-mail] U
0 U00+U "00gn00+0Tento kvalifikovany certifikat pro elektronicky podpis byl vydan v souladu s narizenim EU c. 910/2014.This is a qualified certificate for electronic signature according to Regulation (EU) No 910/2014.0$+http://www.postsignum.cz0 @0+00F0F0jF0`0.(https://www.postsignum.cz/pds/pds_en.pdf... F0+00;+0/http://www.postsignum.cz/crt/psqualified...<+00http://www2.postsignum.cz/crt/psqualifie... K*8*!_20
 *H
 Xԍɾ7WЫ-<I̠Emh:h@Vկ. n2ӡV_1
w3 O
FҼOꍆSJҳg[[x/m`{9'~`
x銞^vhg=cY b{k:|~9h_,Oi ! )amYkN;<?~85ܳ܆?mx=D7RDX(C+$W2ܤ81.0*0f0_1 0 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]1"0 UPostSignum Qualified CA 3Or0 +0 *H
 1  *H
0 *H
 1
200122090633Z0# *H
 1і w&]W0? *H
 12000+0  `He0  `He0  `He0
 *H
k㱞R` ] rPuT7JbGS#9VI` :ٴi
Ɓ:yYoaU2`Ro| ŗB v:G_ê]clLAe?>Ga>:LSD7RNCj\h]u%<=lۖ+?n\։ 3:־ݲѯ,`*:2^[0=/xq

[ Informace pro všechny Poznámka: výše uvedený text byl špatně kódován a neznámé symboly byly odstraněny. ]

Povinný subjekt: Podatelna OSZ PLZM

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prostřednictvím mé žádostí jsem chtěl zjistit, jak často dochází průměrně k zastavování trestního řízení ze strany státních zástupců, či zda se jedná o málo využívaný institut a spíše dochází k zastavování trestního řízení až v řízení před soudem. Jde mi o průměrný údaj v řádech procent. Postačilo by mi také sdělení celkového nápadu věcí a celkového počtu zastavení trestních řízení. Neohraničil jsem období za které tyto informace požaduji z toho důvodu, že jsem chtěl zjistit průměrný, obecně platný údaj. Pokud však procento zastavených řízení dosahuje velkých výkyvů v jednotlivých letech, tak žádám o informaci v kolika procentech případů došlo k zastavení trestního řízení podle § 172 trestního řádu a podle § 307 trestního řádu za poslední 3 roky (tj. 2017, 2018, 2019).

Děkuji Vám za reakci a přeji pěkný den,

S pozdravem,

Filip Havrda

Okresní státní zastupitelství Plzeň-město

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: SIN 4/2020 - výzva k upřesnění žádosti dle § 14
odst. 5 písm. b) zák. č. 106/1999 Sb." s evidenčním číslem
8b3a43ba-3653-432c-8993-82b652572069 a s běžným číslem 901/2020 bylo
doručeno dne 22.01.2020 14:07:33.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní státní zastupitelství Plzeň-město

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní státní zastupitelství Plzeň-město

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: SIN 4/2020 - výzva k upřesnění žádosti dle § 14
odst. 5 písm. b) zák. č. 106/1999 Sb." s evidenčním číslem
8b3a43ba-3653-432c-8993-82b652572069 a s běžným číslem 901/2020, doručené
dne 22.01.2020 v 14:07:33 a ověřené dne 22.01.2020 v 14:19:37, bylo
přiřazeno ke spisové značce "0 SIN 4/2020" a ke zpracování dne 22.01.2020
v 14:44:51.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní státní zastupitelství Plzeň-město

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Podatelna OSZ PLZM, Okresní státní zastupitelství Plzeň-město

0 *H
01 0 +0 *H
$Content-Type: multipart/alternative;
boundary="----=_NextPart_000_0000_01D5D2BA.6E4A70E0"

This is a multipart message in MIME format.

------=_NextPart_000_0000_01D5D2BA.6E4A70E0
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Okresn sttn zastupitelstv Plze-msto

Klicperova 13, 306 27 Plze

tel. 377 868 611; fax 377 868 612; e-mail
<mailto:Instituce [Okresní státní zastupitelství Plzeň-město vyžaduje e-mail]> Instituce [Okresní státní zastupitelství Plzeň-město vyžaduje e-mail]; IS DS
nxjahyn

Filip Havrda

Plze 24. ledna 2020

SIN 4/2020 - 9

dost o poskytnut informace v reimu zk. . 106/1999 Sb., o svobodnm
pstupu k informacm - opakovan vzva k doplnn

Ven pane,

dne 22.1.2020 jsem Vs vyzvala k upesnn Va dosti z 21.1.2020. Dne
22.1.2020 byl na podatelnu Okresnho sttnho zastupitelstv Plze-msto
doruen V dopis, kter zejm ml bt reakc na moji vzvu. Bohuel je ve
formtu, jeho pevod do bnho tisku tak, aby byl jasn a srozumiteln,
nen mon. Opakovan tedy dm o doplnn podn ve formtu, kter lze bez
problm vytisknout. Nechci toti vydit dost nesprvn z dvod jej
nesrozumitelnosti. Dovoluji si souasn zopakovat pouen ve smyslu 15
odst. 1 zkona o svobodnm pstupu k informacm, pokud by nebylo vyhovno
m dosti do 30 dn ode dne doruen.

S pozdravem

JUDr. Antonie Zelen v.r.

Okresn sttn zstupkyn

Za sprvnost vyhotoven

Zdenka Kotrbat

------=_NextPart_000_0000_01D5D2BA.6E4A70E0
Content-Type: text/html;
charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html xmlns:v=3D"urn:schemas-microsoft-com:vml" =
xmlns:o=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:office" =
xmlns:w=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:word" =
xmlns:m=3D"http://schemas.microsoft.com/office/2004... =
xmlns=3D"http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta =
http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; =
charset=3Diso-8859-2"><meta name=3DGenerator content=3D"Microsoft Word =
15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:8.0pt;
margin-left:0cm;
line-height:106%;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText
{mso-style-link:"Z=E1kladn=ED text Char";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
text-align:justify;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.StylE-mailovZprvy17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
span.ZkladntextChar
{mso-style-name:"Z=E1kladn=ED text Char";
mso-style-link:"Z=E1kladn=ED text";
font-family:"Times New Roman",serif;
mso-fareast-language:CS;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext=3D"edit" spidmax=3D"1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext=3D"edit">
<o:idmap v:ext=3D"edit" data=3D"1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=3DCS =
link=3D"#0563C1" vlink=3D"#954F72"><div class=3DWordSection1><p =
class=3DMsoNormal align=3Dcenter =
style=3D'margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-h=
eight:normal'><b><span =
style=3D'font-size:16.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'>Okresn=ED =
st=E1tn=ED zastupitelstv=ED Plze=F2-m=ECsto<o:p></o:p></span></b></p><p =
class=3DMsoNormal align=3Dcenter =
style=3D'margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-h=
eight:normal'><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'>Klicperova 13, =
306 27 Plze=F2<o:p></o:p></span></p><div =
style=3D'mso-element:para-border-div;border:none;border-bottom:solid =
windowtext 1.5pt;padding:0cm 0cm 1.0pt 0cm'><p class=3DMsoNormal =
align=3Dcenter =
style=3D'margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-h=
eight:normal;border:none;padding:0cm'><b><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'>tel. =
</span></b><span =
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'>377&nbsp;868&nb=
sp;611; <b>fax </b>377&nbsp;868&nbsp;612; <b>e-mail </b><span =
class=3DMsoHyperlink><u><a =
href=3D"mailto:Instituce [Okresní státní zastupitelství Plzeň-město vyžaduje e-mail]"><u>podatelna</u><u><span =
lang=3DEN-US>@</span>osz.plzm.justice.cz</u></a></u></span><u>; =
</u><b>IS DS </b>nxjahyn<o:p></o:p></span></p></div><p class=3DMsoNormal =
style=3D'margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'><spa=
n style=3D'font-size:12.0pt;line-height:106%;font-family:"Times New =
Roman",serif'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=3DMsoBodyText><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:=
p></span></p><p class=3DMsoBodyText><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'>Filip =
Havrda<o:p></o:p></span></p><p class=3DMsoBodyText><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:=
p></span></p><p class=3DMsoBodyText><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:=
p></span></p><p class=3DMsoBodyText align=3Dright =
style=3D'text-align:right'><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'>Plze=F2 24. =
ledna 2020<o:p></o:p></span></p><p class=3DMsoBodyText align=3Dright =
style=3D'text-align:right'><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'>SIN 4/2020 =
&#8211; 9<o:p></o:p></span></p><p class=3DMsoBodyText align=3Dright =
style=3D'text-align:right'><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:=
p></span></p><p class=3DMsoBodyText align=3Dright =
style=3D'text-align:right'><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:=
p></span></p><p class=3DMsoBodyText><b><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'>=AE=E1dost o =
poskytnut=ED informace v&nbsp;re=BEimu z=E1k. =E8. 106/1999 Sb., o =
svobodn=E9m p=F8=EDstupu k&nbsp;informac=EDm &#8211; opakovan=E1 v=FDzva =
k&nbsp;dopln=ECn=ED <o:p></o:p></span></b></p><p =
class=3DMsoBodyText><b><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:=
p></span></b></p><p class=3DMsoBodyText><b><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:=
p></span></b></p><p class=3DMsoBodyText><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'>V=E1=BEen=FD =
pane,<o:p></o:p></span></p><p class=3DMsoBodyText><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:=
p></span></p><p class=3DMsoBodyText><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'>dne 22.1.2020 =
jsem V=E1s vyzvala k&nbsp;up=F8esn=ECn=ED Va=B9=ED =BE=E1dosti =
z&nbsp;21.1.2020. Dne 22.1.2020 byl na podatelnu Okresn=EDho =
st=E1tn=EDho zastupitelstv=ED Plze=F2-m=ECsto doru=E8en V=E1=B9 dopis, =
kter=FD z=F8ejm=EC m=ECl b=FDt reakc=ED na moji v=FDzvu. Bohu=BEel je ve =
form=E1tu, jeho=BE p=F8evod do b=EC=BEn=E9ho tisku tak, aby byl jasn=FD =
a srozumiteln=FD, nen=ED mo=BEn=FD. Opakovan=EC tedy =BE=E1d=E1m o =
dopln=ECn=ED pod=E1n=ED ve form=E1tu, kter=FD lze bez probl=E9m=F9 =
vytisknout. Nechci toti=BE vy=F8=EDdit =BE=E1dost nespr=E1vn=EC =
z&nbsp;d=F9vod=F9 jej=ED nesrozumitelnosti. Dovoluji si sou=E8asn=EC =
zopakovat pou=E8en=ED ve smyslu =A7 15 odst. 1 z=E1kona o svobodn=E9m =
p=F8=EDstupu k&nbsp;informac=EDm, pokud by nebylo vyhov=ECno m=E9 =
=BE=E1dosti do 30 dn=F9 ode dne doru=E8en=ED.<o:p></o:p></span></p><p =
class=3DMsoBodyText><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:=
p></span></p><p class=3DMsoBodyText><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:=
p></span></p><p class=3DMsoBodyText><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:=
p></span></p><p class=3DMsoBodyText><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:=
p></span></p><p class=3DMsoBodyText><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'>S&nbsp;pozdrave=
m <o:p></o:p></span></p><p class=3DMsoBodyText><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:=
p></span></p><p class=3DMsoBodyText><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:=
p></span></p><p class=3DMsoBodyText><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:=
p></span></p><p class=3DMsoBodyText><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:=
p></span></p><p class=3DMsoBodyText align=3Dright =
style=3D'text-align:right'><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'>=A0=A0=A0=A0=A0=
=A0=A0=A0=A0=A0=A0 JUDr. Antonie Zelen=E1 v.r. <o:p></o:p></span></p><p =
class=3DMsoBodyText align=3Dright style=3D'text-align:right'><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'>Okresn=ED =
st=E1tn=ED z=E1stupkyn=EC<o:p></o:p></span></p><p class=3DMsoBodyText =
align=3Dright style=3D'text-align:right'><span =
style=3D'font-sCize:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:=
p></span></p><p class=3DMsoBodyText align=3Dright =
style=3D'text-align:right'><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:=
p></span></p><p class=3DMsoBodyText align=3Dright =
style=3D'text-align:right'><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:=
p></span></p><p class=3DMsoBodyText align=3Dleft =
style=3D'text-align:left'><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'>Za spr=E1vnost =
vyhotoven=ED<o:p></o:p></span></p><p class=3DMsoBodyText align=3Dleft =
style=3D'text-align:left'><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'>Zdenka =
Kotrbat=E1 <o:p></o:p></span></p><p class=3DMsoBodyText><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:=
p></span></p><p class=3DMsoBodyText><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:=
p></span></p><p class=3DMsoBodyText><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:=
p></span></p><p class=3DMsoBodyText><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:=
p></span></p><p class=3DMsoBodyText><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:=
p></span></p><p class=3DMsoBodyText><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif'><o:p>&nbsp;</o:=
p></span></p><p =
class=3DMsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>
------=_NextPart_000_0000_01D5D2BA.6E4A70E0--
600d0
 *H
 0[1 0 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]10UPostSignum Root QCA 20
100119080431Z
250119080431Z0[1 0 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]10UPostSignum Root QCA 20"0
 *H
0
\_y'ai7d1Hb+Cve?T4QH}[9>(VS_r'jGX==u-&a;R
Le9fnP<U~,r15So~Lz XT8=k:r7=Bˤ0`a`Du2ưlۭ OpSTnrˣWV8@E(',<V7[=;7|vs7Zvjd~D@R
i0e0U001/-+http://www.postsignum.cz/crl/psrootqca2.... 00U 00+0Tento kvalifikovany systemovy certifikat byl vydan podle zakona 227/2000Sb. a navaznych predpisu/This qualified system certificate was issued according to Law No 227/2000Coll. and related regulations0U00U0U)EiK1v0U#|0z)EiK1v_]0[1 0 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]10UPostSignum Root QCA 2d0
 *H
 ^* @jX ,OmMnI*1H!B* RqWp\|W GL5B[r"6!PMR+ WW1 L\UyhZL[Y\hOf!#0xS;3k6HӸHL
9~,scJvnb@ӼLgؔT(EcԻK8Bm@"$џKJ7~7!
70`0H0
 *H
 0[1 0 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]10UPostSignum Root QCA 20
140326080132Z
240326070036Z0_1 0 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]1"0 UPostSignum Qualified CA 30"0
 *H
0
:
Plh(OZzVLd"+{/ZGRy [yJ -t3`YV
UclE;ϓ>F\(Bz]9K^<S$d*i:@?*B&y#vMGsɱ+j?zA2#W{ghDQ1qWFjzujGqC\i4^*;՚tqtK](0$0U 00U 00+0Tento kvalifikovany systemovy certifikat byl vydan podle zakona 227/2000Sb. a navaznych predpisu/This qualified system certificate was issued according to Law No 227/2000Coll. and related regulations0U00+007+0+http://www.postsignum.cz/crt/psrootqca2.... 0 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]10UPostSignum Root QCA 2d0U001/-+http://www.postsignum.cz/crl/psrootqca2....
 *H
 Tq;t#[W>gΓCţQgFyA
Li(Km7d[$yk:Y( !h/FZ>*%ܶhkO$SqTa~5?O)߁[Kڗ` h*a(碘(LcTĮ*vD~㋈VR.Ѫ~xwE9{9}^?ݎOmV?RKyv,:C`0.0Or0
 *H
 0_1 0 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]1"0 UPostSignum Qualified CA 30
190913065828Z
201002065828Z01 0 UCZ10UaNTRCZ-000260341U0SU
LČeská republika - Krajské státní zastupitelství v Plzni [IČ 00026034]10U OSZ Plzeň-město1 0
U 42910U ZDENKA KOTRBATÁ10U KOTRBATÁ10
U*ZDENKA10UP1468140"0
 *H
0
E nfphuz{]" oe$v
hf}ybу7ιBJoJBGQdERS0K-s2UE}d
}IAF}j{t)6P76ŐQc|/[- ]팪b?
W5PI"Ҹ yG CrK7[ao&nV/kc)FVʽZ!A{gф ՗V0R0mUf0d[emailová adresa] + 
1371128583Instituce [Okresní státní zastupitelství Plzeň-město vyžaduje e-mail] U
0 U00+U "00gn00+0Tento kvalifikovany certifikat pro elektronicky podpis byl vydan v souladu s narizenim EU c. 910/2014.This is a qualified certificate for electronic signature according to Regulation (EU) No 910/2014.0$+http://www.postsignum.cz0 @0+00F0F0jF0`0.(https://www.postsignum.cz/pds/pds_en.pdf... F0+00;+0/http://www.postsignum.cz/crt/psqualified...<+00http://www2.postsignum.cz/crt/psqualifie... K*8*!_20
 *H
 Xԍɾ7WЫ-<I̠Emh:h@Vկ. n2ӡV_1
w3 O
FҼOꍆSJҳg[[x/m`{9'~`
x銞^vhg=cY b{k:|~9h_,Oi ! )amYkN;<?~85ܳ܆?mx=D7RDX(C+$W2ܤ81.0*0f0_1 0 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]1"0 UPostSignum Qualified CA 3Or0 +0 *H
 1  *H
0 *H
 1
200124123019Z0# *H
 1k#*?2'YvC/0? *H
 12000+0  `He0  `He0  `He0
 *H
Xk['mN~roQ۶c+]o+I9zX4*cfxq1ѿ
O0^Խ/2IE񣈲ǝn1_f_XeB❹:\?ݎᛯ a}G&lퟪZLlx
a2)׸H=8t)џp zvihp[5l% w)0P߯DGT]BʭHS2%K熶[\lND

[ Informace pro všechny Poznámka: výše uvedený text byl špatně kódován a neznámé symboly byly odstraněny. ]

Podatelna OSZ PLZM, Okresní státní zastupitelství Plzeň-město

4 přílohy