Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Zastavení trestního stíhání

Čekáme, až si Filip přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Okresní státní zastupitelství v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o sdělení následujících informaci:

1. Kolik bylo v roce 2019, v roce 2018 a v roce 2017 zahájeno trestních stíhání a v kolika případech bylo trestní stíhání následně zastaveno v přípravném řízení v souladu s § 172 trestního řádu a v kolika případech podle § 307 trestního řádu?
2. V cca kolika procentech případů (statistický orientační údaj) obecně bez vazby na konkrétní období dochází k zastavování trestního stíhání ve fázi přípravného řízení v souladu s § 172 trestního řádu a v kolika v souladu s § 307 trestního řádu?

Informace prosím poskytnout ve vztahu k jednotlivým osobám, nikoli věcem jako celku. Tj. pokud nedošlo v rámci jedné věci s více obviněnými k zastavení trestního stíhání vůči všem, tak nepočítat věc za vyřízenou jako zastavení trestního stíhání, ale počítat s každou osobou jako jednotlivým případem.

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní státní zastupitelství v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zastavení trestního
stíhání" s evidenčním číslem 7163ef75-6583-45d7-9dc8-7bf1f48789c1 a s
běžným číslem 4242/2020 bylo doručeno dne 29.01.2020 10:10:32.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní státní zastupitelství v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní státní zastupitelství v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zastavení trestního
stíhání" s evidenčním číslem 7163ef75-6583-45d7-9dc8-7bf1f48789c1 a s
běžným číslem 4242/2020, doručené dne 29.01.2020 v 10:10:32 a ověřené dne
29.01.2020 v 10:19:11, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SIN 4/2020" a
ke zpracování dne 30.01.2020 v 15:48:16.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní státní zastupitelství Ostrava

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní státní zastupitelství v Ostravě

2 přílohy

Česká republika - Okresní státní zastupitelství v Ostravě
Komu: [FOI #8097 e-mail] ??
Zpracoval/a: Dihelová Jana (OSZ Ostrava)

Spisová značka odesílatele: SIN 4/2020

Věc: SIN 4/2020

SIN 4/2020

Přílohy: SIN 4-2020.docx

--------------------------------------------------------------------------

Informace o původním podání

Běžné číslo podání: 6346/2020
Evidenční číslo podání: 57e2d14f-a925-427b-89e5-84f1621f0cd2
Bylo podáno e-mailem dne 12.02.2020 07:11:02
E-mailová adresa odesílatele: [emailová adresa]
Věc: SIN 4/2020
Počet podaných příloh: 1

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.