Povinný subjekt: Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

1. Kolik bylo v roce 2019, v roce 2018 a v roce 2017 zahájeno trestních stíhání a v kolika případech bylo trestní stíhání následně zastaveno v přípravném řízení v souladu s § 172 trestního řádu a v kolika případech podle § 307 trestního řádu?
2. V cca kolika procentech případů (statistický orientační údaj) obecně bez vazby na konkrétní období dochází k zastavování trestního stíhání ve fázi přípravného řízení v souladu s § 172 trestního řádu a v kolika v souladu s § 307 trestního řádu?

Informace prosím poskytnout ve vztahu k jednotlivým osobám, nikoli věcem jako celku. Tj. pokud nedošlo v rámci jedné věci s více obviněnými k zastavení trestního stíhání vůči všem, tak nepočítat věc za vyřízenou jako zastavení trestního stíhání, ale počítat s každou osobou jako jednotlivým případem.

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zastavení trestního
stíhání" s evidenčním číslem 58733d16-61ae-4340-a5c8-1af3be9500c4 a s
běžným číslem 1549/2020 bylo doručeno dne 28.01.2020 00:03:56.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

2 přílohy

Česká republika - Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem
Komu: [FOI #8095 e-mail] ??
Zpracoval/a: Olga Kuchaříková

Věc: Přeposlání podání s běžným číslem 2206/2020: 1 SIN 5/2020

DS

Přílohy: 1 SIN 5.2020.docx

--------------------------------------------------------------------------

Informace o původním podání

Běžné číslo podání: 2206/2020
Evidenční číslo podání: b246dc66-39ea-4ff0-9035-4b1bba1fb4f8
Bylo podáno e-mailem dne 06.02.2020 13:26:32
E-mailová adresa odesílatele: [emailová adresa]
Věc: Přeposlání podání s běžným číslem 2206/2020: 1 SIN 5/2020
Počet podaných příloh: 1