Povinný subjekt: Okresní státní zastupitelství v Trutnově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

1. Kolik bylo v roce 2019, v roce 2018 a v roce 2017 zahájeno trestních stíhání a v kolika případech bylo trestní stíhání následně zastaveno v přípravném řízení v souladu s § 172 trestního řádu a v kolika případech podle § 307 trestního řádu?
2. V cca kolika procentech případů (statistický orientační údaj) obecně bez vazby na konkrétní období dochází k zastavování trestního stíhání ve fázi přípravného řízení v souladu s § 172 trestního řádu a v kolika v souladu s § 307 trestního řádu?

Informace prosím poskytnout ve vztahu k jednotlivým osobám, nikoli věcem jako celku. Tj. pokud nedošlo v rámci jedné věci s více obviněnými k zastavení trestního stíhání vůči všem, tak nepočítat věc za vyřízenou jako zastavení trestního stíhání, ale počítat s každou osobou jako jednotlivým případem.

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní státní zastupitelství v Trutnově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zastavení trestního
stíhání" s evidenčním číslem 64b6689a-6cb1-4f0b-8a10-fe882d4a8c8a a s
běžným číslem 230/2020 bylo doručeno dne 27.01.2020 23:54:54.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní státní zastupitelství v Trutnově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tomáš Ponikelský, Okresní státní zastupitelství v Trutnově

Vážený pane,

 

K Vašemu požadavku na poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, sděluji:

 

Zahájeno trestní stíhání proti osobám:

2017 – 447

2018 – 405

2019 – 372

 

Zastaveno v přípravném řízení podle § 172 tr. řádu:

2017 – 6

2018 – 5

2019 – 6

 

Podmíněně zastaveno v přípravném řízení podle § 307 tr. řádu:

2017 – 35

2018 – 38

2019 – 25

 

K zastavení trestního stíhání podle § 172 tr. řádu v přípravném řízení
dochází v cca 8,0 % zahájených trestních stíhání.

K podmíněnému zastavení trestního stíhání podle § 307 tr. řádu
v přípravném řízení dochází v cca 1,4 % zahájených trestních stíhání

 

 

S pozdravem

JUDr. Tomáš Ponikelský

Okresní státní zástupce v Trutnově