Zastavení trestního stíhání

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní státní zastupitelství v Pardubicích

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

1. V cca kolika procentech případů dochází k zastavení trestního stíhání ve fázi přípravného řízení v souladu s § 172 trestního řádu?
2. V cca kolika procentech případů dochází k podmíněnému zastavení trestního stíhání ve fázi přípravného řízení v souladu s § 307 trestního řádu?
3. V cca kolika procentech případů dochází k zastavení již zahájeného trestního stíhání ve fázi řízení před soudem?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní státní zastupitelství v Pardubicích

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zastavení trestního
stíhání" s evidenčním číslem c9bf6551-3ded-4497-bb98-8b4084e33223 a s
běžným číslem 564/2020 bylo doručeno dne 21.01.2020 09:43:21.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní státní zastupitelství v Pardubicích

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

podatelna OSZ Pardubice, Okresní státní zastupitelství v Pardubicích

1 příloha

Vážený pane Havrdo,

 

dne 21. 1. 2020 byla Okresnímu státnímu zastupitelství v Pardubicích
doručena do datové schránky vaše žádost o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

 

Po jejím prostudování Vám sděluji, že vaše žádost je v bodech 1., 2. i 3.
formulována příliš obecně, konkrétně není zřejmé, za jaké časové období
předmětné informace požadujete (předpokládám, že místo slovesa „dochází“,
jste chtěl použít sloveso „došlo“). V této souvislosti si Vás dovoluji
upozornit, že podle § 17 odst. 1 věty druhé zákona o svobodném přístupu
k informacím si povinný subjekt, tedy v daném případě zdejší státní
zastupitelství, může vyžádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání
informací.

 

V bodě 3. pak kromě toho není zcela zřejmé, jaká informace je požadována.
Z Vašeho dotazu sice dovozuji, že máte na mysli v kolika procentech věcí
po podání obžaloby nebo návrhu na potrestání došlo v řízení před soudem
k zastavení trestního stíhání, avšak formulace „k zastavení již zahájeného
trestního stíhání ve fázi řízení před soudem“ je trochu zavádějící, a to
i vzhledem k ustanovení § 314b trestního řádu věty druhé trestního řádu.

 

Vzhledem k výše uvedenému Vás proto podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona
o svobodném přístupu k informacím vyzývám, abyste svoji žádost upřesnil,
a to k naší sp. zn. 1 SIN 2/2020. Současně si Vás dovoluji poučit,
že pokud svoji žádost neupřesníte do 30 dnů ode dne doručení této výzvy,
bude rozhodnuto o jejím odmítnutí.

 

 

Pardubice 27. 1. 2020

 

Mgr. Aleš Veselý v.r.

okresní státní zástupce

 

Povinný subjekt: podatelna OSZ Pardubice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Ke sp. zn. 1 SIN 2/2020.

Vážený pane magistře,

píši Vám ve věci upřesnění mé žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. Prostřednictvím mé žádostí jsem chtěl zjistit, jak často dochází průměrně k zastavování trestního řízení ze strany státních zástupců, či zda se jedná o málo využívaný institut a spíše dochází k zastavování trestního řízení až v řízení před soudem. Šlo mi o průměrný údaj v řádech procent. Neohraničil jsem období za které tyto informace požaduji z toho důvodu, že jsem chtěl zjistit průměrný, obecně platný údaj. Pokud však procento zastavených řízení dosahuje velkých výkyvů v jednotlivých letech, tak žádám o informaci v kolika procentech případů došlo k zastavení trestního stíhání podle § 172 trestního řádu a podle § 307 trestního řádu za poslední 3 roky (tj. 2017, 2018, 2019). Co se týče otázky č. 3, tak jsem měl na mysli v kolika procentech případů
po podání obžaloby nebo návrhu na potrestání došlo v řízení před soudem
k zastavení trestního stíhání. V případě, že budete žádat úhradu za rozsáhlé vyhledávání informací, tak žádám o její vyčíslení. Děkuji Vám za odpověď a přeji pěkný den.

S pozdravem a přáním pěkného dne,

Filip Havrda

Okresní státní zastupitelství v Pardubicích

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Výzva k upřesnění žádosti podle zákona o
svobodném přístupu k informacím" s evidenčním číslem
9bed3551-8f2b-4db2-96b4-f5541facfd38 a s běžným číslem 721/2020 bylo
doručeno dne 27.01.2020 13:44:13.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní státní zastupitelství v Pardubicích

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

podatelna OSZ Pardubice, Okresní státní zastupitelství v Pardubicích

1 příloha

Okresní státní zastupitelství v Pardubicích

Arnošta z Pardubic 2082

531 43 Pardubice

e-mail: [1]Instituce [Okresní státní zastupitelství v Pardubicích vyžaduje e-mail]

datová schránka: figah6f

 

 

Vážený pane Havrdo,

 

dne 21. 1. 2020 byla Okresnímu státnímu zastupitelství v Pardubicích
doručena do datové schránky vaše žádost o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

 

Po jejím prostudování Vám sděluji, že vaše žádost je v bodech 1., 2. i 3.
formulována příliš obecně, konkrétně není zřejmé, za jaké časové období
předmětné informace požadujete (předpokládám, že místo slovesa „dochází“,
jste chtěl použít sloveso „došlo“). V této souvislosti si Vás dovoluji
upozornit, že podle § 17 odst. 1 věty druhé zákona o svobodném přístupu
k informacím si povinný subjekt, tedy v daném případě zdejší státní
zastupitelství, může vyžádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání
informací.

 

V bodě 3. pak kromě toho není zcela zřejmé, jaká informace je požadována.
Z Vašeho dotazu sice dovozuji, že máte na mysli v kolika procentech věcí
po podání obžaloby nebo návrhu na potrestání došlo v řízení před soudem
k zastavení trestního stíhání, avšak formulace „k zastavení již zahájeného
trestního stíhání ve fázi řízení před soudem“ je trochu zavádějící, a to
i vzhledem k ustanovení § 314b trestního řádu věty druhé trestního řádu.

 

Vzhledem k výše uvedenému Vás proto podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona
o svobodném přístupu k informacím vyzývám, abyste svoji žádost upřesnil,
a to k naší sp. zn. 1 SIN 2/2020. Současně si Vás dovoluji poučit,
že pokud svoji žádost neupřesníte do 30 dnů ode dne doručení této výzvy,
bude rozhodnuto o jejím odmítnutí.

 

 

Pardubice 27. 1. 2020

 

Mgr. Aleš Veselý v.r.

okresní státní zástupce

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Okresní státní zastupitelství v Pardubicích vyžaduje e-mail]

podatelna OSZ Pardubice, Okresní státní zastupitelství v Pardubicích

2 přílohy