Povinný subjekt: Okresní státní zastupitelství v Chrudimi

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

1. Kolik bylo v roce 2019, v roce 2018 a v roce 2017 zahájeno trestních stíhání a v kolika případech bylo trestní stíhání následně zastaveno v přípravném řízení v souladu s § 172 trestního řádu a v kolika případech podle § 307 trestního řádu?
2. V cca kolika procentech případů (statistický orientační údaj) obecně bez vazby na konkrétní období dochází k zastavování trestního stíhání ve fázi přípravného řízení v souladu s § 172 trestního řádu a v kolika v souladu s § 307 trestního řádu?

Informace prosím poskytnout ve vztahu k jednotlivým osobám, nikoli věcem jako celku. Tj. pokud nedošlo v rámci jedné věci s více obviněnými k zastavení trestního stíhání vůči všem, tak nepočítat věc za vyřízenou jako zastavení trestního stíhání, ale počítat s každou osobou jako jednotlivým případem.

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní státní zastupitelství v Chrudimi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zastavení trestního
stíhání" s evidenčním číslem 1185fde5-5665-4e79-af71-79daf7eab532 a s
běžným číslem 449/2020 bylo doručeno dne 27.01.2020 23:54:29.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní státní zastupitelství v Chrudimi

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní státní zastupitelství v Chrudimi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zastavení trestního
stíhání" s evidenčním číslem 1185fde5-5665-4e79-af71-79daf7eab532 a s
běžným číslem 449/2020, doručené dne 27.01.2020 v 23:54:29 a ověřené dne
28.01.2020 v 00:02:11, bylo přiřazeno ke spisové značce "1 SIN 2/2020" a
ke zpracování dne 31.01.2020 v 09:48:59.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní státní zastupitelství Chrudim

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Podatelna OSZ Chrudim, Okresní státní zastupitelství v Chrudimi

1 příloha

 

 

Vážený pan

Filip Havrda

Zábrodí 163

 

Chrudim 31. 1. 2020

1 SIN 2/2020 – 6

 

 

Vážený pane kolego,

 

na Vaši žádost ze dne 27. 1. 2020 týkající se nápadu činnosti, podílu věcí
zastavených a podílu věcí, v nichž bylo podmíněně zastaveno trestní
stíhání podle § 307 trestního řádu, odpovídám takto:

 

1)  V letech 2017, 2018 a 2019 bylo na Okresním státním zastupitelství
v Chrudimi zahájeno podle § 160 odst. 1 trestního řádu nebo podle § 160
odst. 1, 5 trestního řádu:

 

V roce 2017 to bylo 254 věcí proti 285 osobám, vyřízeno bylo 311 věcí
proti 348 osobám, z toho zastaveno 13 věcí proti 13 osobám, podmíněné
zastavení trestního stíhání se týkalo 31 věcí proti 33 osobám.

 

V roce 2018 to bylo 265 věcí proti 307 osobám, vyřízeno bylo 315 věcí
proti 386 osobám, zastaveno 8 věcí proti 9 osobám, podmíněně zastaveno 28
věcí proti 31 osobám.

 

V roce 2019 to bylo 263 věcí proti 289 osobám, vyřízeno bylo 356 věcí
proti 396 osobám, zastaveno 13 věcí proti 13 osobám, podmíněně zastaveno
37 věcí proti 40 osobám.

 

Kromě rejstříku 1 ZT, z něhož pocházejí výše poskytnuté údaje, je veden i
rejstřík 1 ZK, týkající se tzv. zkráceného přípravného řízení, v jehož
rámci jsou řešeny méně složité trestní věci s nižšími trestními sazbami.
Zde evidováno:

 

V roce 2017 vyřízeno 187 věcí proti 190 osobám, z toho podmíněné odložení
podání návrhu na potrestání k soudu (reciprocita k § 307 trestního řádu) 9
věcí proti 9 osobám, zastavení trestního stíhání zde nepřichází v úvahu.

 

V roce 2018 bylo 211 věcí proti 219 osobám, podmíněné odložení podání
návrhu na potrestání ve 12 věcech proti 13 osobám.

 

V roce 2019 to bylo 216 věcí proti 220 osobám, podmíněné odložení podání
návrhu na potrestání v 8 věcech proti 9 osobám.

 

To by Vám jakožto oprávněnému subjektu (jak nehezký výraz stejně jako
subjekt povinný, příště neuškodí trocha diplomacie, kterou musí ovládat
každý právník) pro účely Vaší diplomové práce postačovat.

 

2)  K procentuálním výpočtům Vám zde nepochybně postačí mnou poskytnuté
statistické údaje za roky 2017 až 2019, obdobné podíly by bylo možno
zjistit i několik dalších let zpátky, proto poskytnutý vzorek považujte za
běžný průměrný podíl postu podle § 172, 307 a 179g trestního řádu.

 

Propříště doporučuji v žádosti méně formalismu a více věcnosti.

 

S přáním úspěšně obhajoby diplomové práce

 

JUDr. Vladimír Kytner v. r.

  okresní státní zástupce

 

 

 

Za správnost vyhotovení:

Irena Spilková