Zastavení trestního stíhání

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní státní zastupitelství v Teplicích

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

1. Kolik bylo v roce 2019, v roce 2018 a v roce 2017 zahájeno trestních stíhání a v kolika případech bylo trestní stíhání následně zastaveno v přípravném řízení v souladu s § 172 trestního řádu a v kolika případech podle § 307 trestního řádu?
2. V cca kolika procentech případů (statistický orientační údaj) obecně bez vazby na konkrétní období dochází k zastavování trestního stíhání ve fázi přípravného řízení v souladu s § 172 trestního řádu a v kolika v souladu s § 307 trestního řádu?

Informace prosím poskytnout ve vztahu k jednotlivým osobám, nikoli věcem jako celku. Tj. pokud nedošlo v rámci jedné věci s více obviněnými k zastavení trestního stíhání vůči všem, tak nepočítat věc za vyřízenou jako zastavení trestního stíhání, ale počítat s každou osobou jako jednotlivým případem.

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní státní zastupitelství v Teplicích

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zastavení trestního
stíhání" s evidenčním číslem e75a5c04-f974-4eac-8e80-b6085cc9067a a s
běžným číslem 915/2020 bylo doručeno dne 25.01.2020 19:59:22.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní státní zastupitelství v Teplicích

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní státní zastupitelství v Teplicích

2 přílohy

Česká republika - Okresní státní zastupitelství Teplice
Komu: [FOI #8078 e-mail] ??
Zpracoval/a: Jana Černochová

Věc: Přeposlání podání s běžným číslem 1528/2020: ePodatelna: předmět
nevyplněn

Poskytnutí informace

Přílohy: SIN 3-2020.doc

--------------------------------------------------------------------------

Informace o původním podání

Běžné číslo podání: 1528/2020
Evidenční číslo podání: d3a12ebb-b01b-4fee-bd6f-9251a6048250
Bylo podáno e-mailem dne 10.02.2020 15:18:37
E-mailová adresa odesílatele: [emailová adresa]
Věc: Přeposlání podání s běžným číslem 1528/2020: ePodatelna: předmět
nevyplněn
Počet podaných příloh: 1