Zastavení trestního stíhání

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní státní zastupitelství v Olomouci

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

1. V cca kolika procentech případů dochází k zastavení trestního stíhání ve fázi přípravného řízení v souladu s § 172 trestního řádu?
2. V cca kolika procentech případů dochází k podmíněnému zastavení trestního stíhání ve fázi přípravného řízení v souladu s § 307 trestního řádu?
3. V cca kolika procentech případů dochází k zastavení již zahájeného trestního stíhání ve fázi řízení před soudem?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní státní zastupitelství v Olomouci

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zastavení trestního
stíhání" s evidenčním číslem e3ca80b9-c9e3-45a2-82d4-f0a1436ecf54 a s
běžným číslem 844/2020 bylo doručeno dne 22.01.2020 11:14:49.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní státní zastupitelství v Olomouci

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní státní zastupitelství v Olomouci

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zastavení trestního
stíhání" s evidenčním číslem e3ca80b9-c9e3-45a2-82d4-f0a1436ecf54 a s
běžným číslem 844/2020, doručené dne 22.01.2020 v 11:14:49 a ověřené dne
22.01.2020 v 11:17:15, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SIN 3/2020" a
ke zpracování dne 29.01.2020 v 08:25:28.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní státní zastupitelství Olomouc

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Povinný subjekt: Okresní státní zastupitelství v Olomouci

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Ke sp. zn. SIN 3/2020

Vážený pane doktore,

píši Vám ve věci upřesnění mé žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. Prostřednictvím mé žádostí jsem chtěl zjistit, jak často dochází průměrně k zastavování trestního řízení ze strany státních zástupců, či zda se jedná o málo využívaný institut a spíše dochází k zastavování trestního řízení až v řízení před soudem. Šlo mi o průměrný údaj v řádech procent. Neohraničil jsem období za které tyto informace požaduji z toho důvodu, že jsem chtěl zjistit průměrný, obecně platný údaj. Pokud však procento zastavených řízení dosahuje velkých výkyvů v jednotlivých letech, tak žádám o informaci v kolika procentech případů došlo k zastavení trestního stíhání podle § 172 trestního řádu a podle § 307 trestního řádu za poslední 3 roky (tj. 2017, 2018, 2019). Děkuji Vám za odpověď a přeji pěkný den.

S pozdravem a přáním pěkného dne,

Filip Havrda

Okresní státní zastupitelství v Olomouci

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Potvrzení o předání podání k zapracování s běžným
číslem 844/2020" s evidenčním číslem 7e9c6cfe-84d6-4e70-85c7-555a5fbbd16e
a s běžným číslem 1214/2020 bylo doručeno dne 30.01.2020 16:30:56.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní státní zastupitelství v Olomouci

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní státní zastupitelství v Olomouci

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Potvrzení o předání podání k zapracování s běžným
číslem 844/2020" s evidenčním číslem 7e9c6cfe-84d6-4e70-85c7-555a5fbbd16e
a s běžným číslem 1214/2020, doručené dne 30.01.2020 v 16:30:56 a ověřené
dne 30.01.2020 v 16:36:22, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SIN 3/2020"
a ke zpracování dne 31.01.2020 v 12:11:38.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní státní zastupitelství Olomouc

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní státní zastupitelství v Olomouci

4 přílohy

Česká republika - Okresní státní zastupitelství v Olomouci
Komu: [FOI #8065 e-mail] ??
Zpracoval/a: Řezníčková Hana

Věc: Přeposlání podání s běžným číslem 1552/2020: Informační zákon SIN
3/2020

informační zákon

Přílohy: ID_1552_2020.pdf, SIN 3-2020 - 6.2.2020 - informační zákon
(H).rtf, EPO_text_emailu_1552_2020.pdf

--------------------------------------------------------------------------

Informace o původním podání

Běžné číslo podání: 1552/2020
Evidenční číslo podání: b8f03f76-bc3e-431c-8578-60ce7d7c17da
Bylo podáno e-mailem dne 06.02.2020 14:08:10
E-mailová adresa odesílatele: [emailová adresa]
Věc: Informační zákon SIN 3/2020
Počet podaných příloh: 1